Drygt 475 miljoner danska kronor för gröna transporter

Grönare transporter med röda truck. Foto: Logistikföretaget Carsten S. Petetersen

Inom kort kommer så gott som alla danska parlamentariska partier att förhandla om hur 475 miljoner danska kronor kommer att användas för att främja gröna transporter i landet.

Fler laddstationer för elbilar, bränsleinfrastruktur för kommersiella transporter måste främjas och färjor måste omvandlas till grönare bränslen. Detta är några av möjligheterna i de kommande förhandlingarna om genomförande av medel från Green Transport I-poolen, som härrör från energiavtalet från 2018, som alla parter i Folketinget utom partiet Nye Borgerlige står bakom.

- Vi går till förhandlingarna med en önskan om ett snabbt avtal, för danskarna köper elbilar som aldrig tidigare, och vi måste driva utvecklingen dit vi kan. Det är en utmaning att få fler elbilar på vägarna när det är svårt att ladda elbilen när man bor i en lägenhet. Därför kommer vi att öronmärka 25 miljoner för samfinansiering av laddstationer på parkeringsområden i bostadsföreningar redan 2021, säger transportminister Benny Engelbrecht i ett pressmeddelande ..

Fakta om medel för laddning av infrastruktur:

Våren 2020 avsattes 49,9 miljoner danska kronor för att ladda infrastruktur genom att betala ut medel från Green Transport I. Poolen ökades senare med 7,4 miljoner danska kronor.

Regeringen vill också att 500 miljoner DKK ska avsätts för laddningsinfrastruktur längs det statliga vägnätet enligt förslaget till infrastrukturplan, Danmark framöver. Förhandlingar om infrastrukturplanen pågår för närvarande.

Med fonderna finns det också goda möjligheter att driva på förändringar inom transportsektorn.

- Det är helt centralt för den gröna övergången att vi pressas till övergången till den tunga delen av transportsektorn. Med poolen stöder vi gröna och hållbara lösningar så att lastbilar, skåpbilar och bussar kan drivas med el, gas eller väte och på så sätt driva framtiden framåt, säger klimatminister Dan Jørgensen.

Förhandlingarna inleds denna vecka och förväntas slutföras under våren, eftersom de flesta av medlen ska betalas ut i år.