En spårväg i staden Vanda skulle ge drygt 400 miljoner euro i intäkter på 40 år

Längs Vandabanan planeras nya bostäder med en sammanlagd yta av tre miljoner kvadratmeter. Bild: Vanda Stad

Enligt en färsk kalkyl skulle staden Vanda väster om Helsingfors kunna få in 420 miljoner euro i intäkter på 40 år genom bygget av en spårvagnslinje.

Staden Vanda strax norr om Helsingfors planerar för spårväg enligt en artikel i Hufvudstadsbladet. Vandabanan är tänkt att byggas från flygplatsen via bland annat Dickursby och Håkansböle till Mellungsbacka.

Linjen förväntas bli en ”tvärbana”, som ansluts till järnvägen vid flygplatsen och Dickursby, samt till metron i Mellungsbacka.

Sträckan är 20 km. Medelavståndet mellan hållplatserna 800 meter. Spårvagnarna, som ska ha samma färg som de i Helsingfors får en högsta tillåtna hastighet på 70 km/tim.

Snittfarten beräknas till 24 km/tim. Någon uppgift om spårvidd finns inte i artikeln. Reaktionerna har varit positiva. Längs Vandabanan planeras nya bostäder med en sammanlagd yta av tre miljoner kvadratmeter. Det formella beslutet kommer att tas under 2021. Byggstarten är planerad till 2025 och trafikstarten till 2030.