Rail Baltica utvecklar ett energisystem som möjliggör användning av förnybar energi till 100 procent

Från och med 2026 kommer passagerare att resa mellan Tallinn och Warszawa med Rail Baltica-linjen på mindre än sju timmar. Bild: Rail Baltica

Rail Balticas Joint venture RB Rail AS har valt en ingenjörstjänstleverantör (ENE Engineer) för distributionen av ett internationellt erkänt energisystem för sträckan mellanTallinn och Warszawa.

Joint venture bestående av DB Engineering & Consulting GmbH; IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A. U .; Italferr S.p.A. utsågs till vinnare i ett internationellt anbudsprocess, anordnat av RB Rail AS. Värdet på det tilldelade kontraktet, som nyligen undertecknades uppgår till 23,2 miljoner euro.

- Detta är en viktig milstolpe för Rail Balticas järnvägsprojekt, säger Marc-Philippe El Beze, teknisk chef på RB Rail AS.

ENE Engineer kommer att starta arbetet med att utföra flera tekniska och ekonomiska studier som är nödvändiga för att förbereda upphandlingen av elektrifieringsdesign och övriga anbud. Vidare, under implementeringsfasen, kommer ENE Engineer att fungera som FIDIC Engineer som täcker design- och konstruktionstillsyn, testning och idrifttagningsuppgifter till slutet av anmälningsperioden.

Energisystemet, som ska distribueras för hela Rail Baltica Global-projektet omfattar följande nyckelkomponenter: Högspänningsmatningslinjer för anslutning av dragkraftsstationer till allmänna högspänningsnät, dragkraftsstationer, kontaktledningssystem och energikontrollkommandosystem.

Parallellt med beslutet av EU:s miljöprogram European Green Deal, har Rail Baltica-projektutförare diskuterat linjens miljöpåverkan, särskilt när det gäller energi som används för tåget.

 - Vi är stolta över att ha förbundit oss att använda 100 procent förnybar energi när det gäller att bedriva Rail Baltica. Detta är ett viktigt steg. Baltica-projektet ska ha en miljövänlig infrastruktur. Effektiv användning av förnybar energi för att driva Rail Baltica är nyckelelementet som gör järnvägstransporter miljövänliga och kommer att erbjuda människorna ett alternativ till väg- och lufttransporter i de baltiska staterna. Vi ser fram emot samarbete med de baltiska staternas institutioner för att uppnå detta ambitiösa mål, säger Jean-Marc Bedmar, ansvarig för järnvägssystem och drift på RB Rail AS.