Österrike: Megastort rälsbyggnadståg används för Karawanken-tunnelns modernisering

Arbetet med moderniseringen av Karawanken-tunneln, som förbinder Österrike och Slovenien, har pågått sedan september 2020. Foto: ÖBB

Arbetet i Karawanken-tunneln mellan städerna Rosenbach och Jesenice är i full gång. På grund av österrikisk know-how om järnvägsbyggnation omvandlas detta historiska byggminnesmärke från början av 1900-talet till en toppmodern tunnel som uppfyller de högsta tekniska kraven.

Från och med mitten av juli 2021 kommer passagerar- och godstågen att kunna trafikera igen. Nu när arbetet fortskrider enligt planen flyttas rälsen i den cirka 8 kilometer långa tunneln. I detta arbete används ett verkligt underverk av teknik på skenor. Detta spårburna monster har beteckningen Schnellumbauzug (SUZ) på tyska.

Speciellt byggnadståg av superlativ

Det 500 meter långa tåget av typ SUZ 500 var i bruk från 29 april till 5 maj. Bjässen arbetade sig från norr till söder i riktning mot Jesenice och lade imponerande 200 meter spår i timmen och 1 620 meter om dagen. Maskinen, som väger cirka 2000 ton, rör sig i gånghastighet och lägger den nya banan ända fram till slutet av sträckan.

Enkelt uttryckt lägger SUZ den nya rälsen ”framför sig”, inklusive sliprar och skenor som transporteras från tågets bakre ände fram till fronten och monteringen. Cirka 20 anställda följer med maskinen när den lägger spåren.

Totalt kommer cirka 8 000 meter spår att läggas i tunneln, plus 80 meter på den fria sträckan till norrportalen. Totalt kommer cirka 13 500 sliprar att installeras och cirka 20 000 ton spårballast kommer att spridas längs sträckan. Inne i tunneln lägger man sliprar av trä eftersom de bättre anpassar sig till den befintliga tunnelns utformning.

Prestande- och säkerhetsstandarder höjs

Tunnelprojektet är särskilt viktigt för gränsöverskridande järnvägstrafik. Därmed skapas alla tekniska förutsättningar för en markant kapacitetsökning på transportaxeln München-Salzburg-Ljubljana-Thessaloniki. Det är ett angeläget steg med syftet att öka attraktiviteten och därmed betydelsen för denna järnvägsaxel.

De kommande veckorna kommer att domineras av läggning av hundratals meter kablar och ledningar.