Stockholms Handelskammare: Kraftfulla investeringar i Arlanda måste ske direkt

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare. Foto: Stockholms Handelskammare

Regeringen lämnade nyligen besked om hur man avser att snabbutreda en nedläggning av Bromma Flygplats.

Stockholms Handelskammare menar att Arlandas kapacitet först måste stärkas väsentligt.

Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare, kommenterar:

– Vi välkomnar investeringar på Arlanda men som läget är nu saknar Arlanda kapacitet att svälja Brommas trafik. Om man på allvar avser gå vidare med det här beskedet måste kraftfulla investeringar i Arlanda ske direkt. Givet Arlandas begränsningar riskerar en situation i närtid när vi saknar kapacitet för flyget. Det vore katastrofalt för Sverige,, säger Carl Bergkvist.

– Om man stänger Bromma innan Arlanda är utbyggt blir det negativt för hela landet. När kapaciteten tryter kommer de aktörer som betalar mest att få de attraktiva start- och landningstiderna. Sannolikt innebär det att orter ute i landet får stå tillbaka och acceptera dåliga tidtabeller, säger Carl Bergkvist.