Klimatsmart betong används för brobyggen i Olskroken

Brobygge i Olskroken. Genom att använda klimatsmart betong räknar entreprenören med att utsläppen minskas med cirka 55 kg koldioxid/kubikmeter betong. Foto: Trafikverket

Projektet Olskroken planskildhet strävar efter att vara ett klimatsmart projekt. Där bygger ett team från Peab sex järnvägsbroar och en gångbro. Det är stora mängder betong som behövs för broar och brostöd i projektet. 
- Delar av bindemedlet cement som är klimatbelastande ersätts med alternativ, då får vi ECO-betong, säger Tove Olsson som är Trafikverkets miljöspecialist i projektet.

En del av cementen byts ut mot exempelvis slagg, vilket gör den mer miljövänlig. 

Entreprenören Peab använder nu ett förfinat recept, framtaget av underleverantören Swerock, för  betongen i broarna. All betong som gjuts på plats i Olskroken är så kallad miljöbetong. Det rör sig om mer än 40 000 kubikmeter totalt sett.

Energiförbrukningen i tillverkningsprocessen står för cirka 50 procent av cementens klimatbelastning, den andra hälften av CO2 utsläppen kommer ifrån råvarorna som används (främst kalksten).

En del av cementen byts ut mot exempelvis slagg,  vilket gör den mer miljövänlig, eftersom slagg inte har lika negativ klimatpåverkan som cement. Beteckningen är då ECO-betong.

– Vi gör det av fler anledningar, förutom miljövinsten blir det en bättre kvalitet på produkten, säger utvecklingschef Martin Laninge på Trafikverkets entreprenör Peab och tillägger att man i kronor och ören kanske inte sparar så mycket, men med tanke på att produkten blir bättre är det ändå en vinst.

Den klimatsmarta betongen har utvecklingspotential. Man kan skapa efterfrågan och inte minst att utgöra ett gott exempel för branschen; att visa att det går att göra betong med lägre klimatpåverkan som ger samma eller bättre kvalitet.

En ytterligare arbetsmiljömässig fördel med att få bort farliga ämnen ur cementen är att de som hanterar den får mindre besvär, som exempel exem, vilket kunde vara fallet tidigare.