Hirtshals hamn ökade godsvolymen 2020 trots corona

Hirtshals hamn är en av de största färjehamnarna i norra Europa. Foto: Port of Hirtshals

Trots att den danska hamnens många färjor seglade med mycket färre bilar och passagerare än vanligt ökade godsvolymerna 2020.

Även om coronakrisen har utmanat Hirtshals hamn inom ett antal områden, kan hamnen fortfarande se tillbaka på ett tillfredsställande räkenskapsår med tillväxt i tre av sina viktigaste affärssegment.

Med en total omsättning på 71,2 miljoner DKK och ett redovisningsresultat på 4,6 miljoner DKK. 2020 har Hirtshals hamn naturligtvis kunnat känna konsekvenserna av de samhällsstängningar och gränsstängningar som regeringar runt om i världen har tvingats genomföra för att begränsa spridningen av coronaviruset.

Men samtidigt som vissa av hamnens affärsområden har varit under hårt tryck har pandemin också öppnat tillväxtmöjligheter i andra områden, meddelar hamnen.

Positiva utsikter för varuhandel

Under 2020 transporterades totalt 1,9 miljoner DKK. ton varor över kajerna i Hirtshals, vilket är nästan 100 000 ton mer jämfört med 2019. Hirtshals Hamn har därmed upplevt en tillväxt i den totala godsvolymen på 3,1 procent. 2020.

Samtidigt har Hirtshals hamn sett en positiv ökning av godstrafiken, med totalt 144 000 enheter överförda 2020. Antalet lastbilar och lösa släpvagnar har således ökat med 2,1 procent från 2019 till 2020.

Denna utveckling av godstrafiken visar tydligt att trafiken via Hirtshals ökar så snart kapacitet frigörs för lastbilarna på färjorna, avslutas det.

- Det råder ingen tvekan om att 2020 har varit ett år då Hirtshals hamn, liksom ett stort antal andra företag, har påverkats av några hårda och okontrollerbara omständigheter. Samtidigt har emellertid 2020 också varit ett år då vi fått tydliga bevis för att det för närvarande finns ett stabilt fundament för tillväxt i godstrafik via Hirtshals, säger styrelsens ordförande vid Hirtshals hamn Anker Laden-Andersen.

 Intäktsminskning

Till skillnad från godstrafik är det bil- och persontrafik, som har drabbats hårt på grund av både de nordiska och europeiska gränsstängningarna.

Inom detta område har Hirtshals hamn upplevt en minskning med 59,1 procent. jämfört med 2019 - en minskning som dock förväntas vara av tillfällig karaktär.

2020 har också varit ett anmärkningsvärt svårt år för fiskerisektorn, eftersom nedläggningarna i Italien respektive Spanien har begränsat försäljningen av högkvalitativ fisk från Skagerrak och Hirtshals under längre perioder.

Tvärtom har Hirtshals hamn återigen upplevt en ökad leverans av lax 2020, där det totala värdet av leveranserna nådde 1,48 miljarder. För andra året i rad är Hirtshals hamn således den hamn i Danmark där fisken ger största mervärdet.

Ser fram emot framtiden

- Efter ett år med minskande intäkter ligger hamnens omsättning på 71,2 miljoner DKK, som trots pandemin, är en nedgång på bara cirka 6 procent jämfört med 2019, vilket anses vara tillfredsställande. Vi ser alltså positivt på framtiden och ser fram emot att snart kunna genomföra några av våra utvecklingsplaner, avslutar Anker Laden-Andersen.

Hamnen i Hirtshals anger också att en positiv indikation för innevarande år och dess fjärde kvartal. Under de första två månaderna av året har hamnen upplevt en ökning med hela 11,1 procent ifråga om den totala volymen och en ökning med 1,2 procent när det gäller hantering av fisk jämfört med samma tid förra året.