Telestes informationsskärmar installeras på danska järnvägsstationer

Telestes nya utomhusskärmar av typ TFT-LCD. Foto: Teleste

Den danska tågoperatören Banedanmark och finländska teknikföretaget Teleste har tecknat ett ramavtal för leverans av upp till 4500 stycken utomhusdisplayer av typ TFT-LCD från Teleste till Banedanmark och andra kunder.

Enligt avtalet kommer skärmarna att levereras till Banedanmark under perioden 2021-2026, med möjlighet till förlängning av leveransschemat med ytterligare tre år.

Banedanmark är ett danskt infrastrukturbolag som ansvarar för underhåll och trafikledning av hela Danmarks nationella järnvägsnät. Bolaget tar hand om ett mer än 3000 kilometer långt linjenät och tillhandahåller tågservice för mer än 196 miljoner passagerare årligen.

Med det nya ramavtalet vill Banedanmark uppgradera sin stationsinfrastruktur med de senaste visningsteknikerna, med hög skärmläsbarhet och avancerade tekniska parametrar som spelar en viktig roll.

Förutom den tekniska kvaliteten bygger ramavtalet på att partnerskap och tjänster såsom reparationer av komponenter, som möjliggörs genom avancerade fjärrdiagnoser, en funktion som blir möjlig med hjälp av Telestes nya utomhusskärmar av typ TFT-LCD.

För transportföretag erbjuder dessa nästa generations skärmar lägre driftskostnader på grund av deras förväntade livslängd på över tio år. Detta stöds av en intelligent diagnostisk enhet som har installerat inne i skärmarna och som rapporterar deras driftsstatus i realtid och därmed möjliggör förebyggande underhållsåtgärder och snabba reaktioner i händelse av eventuella maskinvarufel.

 Källa Teleste Corporation