Enontekis flygplats förbereder sig för kommande säsong

Terminal och torn på Enontekis flygplats i Enontekis, Finland Foto: Creative Commons Lic. Kredit: junafani

Framtiden för Enontekis (Enontekiö på finska) flygplats i finska Lappland utvecklas för närvarande. Enontekiö kommun har bildat två dotterbolag för att ta hand om den inledande fasen av verksamheten.

ENF Infra Ltd. agerar som köpare i fastighetstransaktionen och hanterar flygplatsinfrastrukturen. ENF POP Ltd är å andra sidan ett utvecklingsföretag som kommer att skriva nästa kapitel om flygplatsens framtid.

Den viktigaste inledande uppgiften är att starta verksamheten och säkra den kommande säsongen. Dessutom letar ENF POP Ltd. aktivt efter privata partners som är intresserade av att delta i flygplatsens verksamhet.

Styrelserna i företagen bekantade sig nyligen med flygplatsens verksamhet tillsammans med kommunens utredare. Under de kommande åren kommer 5 miljoner euro att investeras i flygplatsen med hjälp av statligt stöd som tilldelats Enontekis flygplats av arbets- och ekonomiministeriet främst för förnyelse av landningsbanan och tillhörande utrustning.

Dessa investeringar ger landningsbanan en livslängd på minst 15 år, men mer sannolikt cirka 20 år. Detta gör att verksamheten kan fortsätta på aktuell servicenivå.

- Vi tror på tillväxten av hälsobringande upplevelseturism i Enontekiö. Flygplatsen gör det möjligt för företagare med internationell tillväxtpotential att investera i framtida behov, understryker Seppo Alatörmänen, styrelseordförande för ENF Infra Ltd.

Hanne Junnilainen, som kommer att vara flygplatsens ansvariga chef, förbereder verksamheten tills VD för företagen har valts.

Flygplatsen går över från Finavia till Enontekis kommunala grupp i mitten av juli 2021. Fram till nu har Finavia bedrivit verksamheten på flygplatsen. Företagen avser för närvarande att börja med nyckelrekryteringar. Det kommer också att finnas en rekryteringsdag under våren som kommer att meddelas mer detaljerat senare.