Belgiska Infrabel fokuserar på digitala data när utvecklingen går mot förutsägbart underhåll

Infrabel mäter spårgeometrin på 3600 kilometer järnvägslinjer och 10 000 växlar flera gånger om året för att man ska kunna avgöra var som krävs för underhåll. Foto: Infrabel, kredit: BenoitDoppagneBelga

Under de senaste fem åren har Infrabel, den belgiska förvaltaren av järnvägsinfrastruktur, gjort en stark satsning för den digitala omvandlingen av underhåll för att ytterligare kunna förbättra säkerheten och kvaliteten på järnvägstransporter i Belgien.

 Big data är grunden för förutsägbart underhåll

Det belgiska järnvägsnätet är ett av de mest trafikerade i Europa. För att garantera säker och punktlig järnvägstrafik måste företaget Infrabel regelbundet kontrollera, underhålla och vid behov byta ut järnvägsinfrastrukturen.

De senaste åren har Infrabel satsat mycket på att digitalisera data. Detta gäller både underhållsplaner för spår och växlar och korsningar (S&C) och de register som är kopplade till underhållet. Varje anställd har tillgång till nödvändig information via den digitala SAP-plattformen. Han eller hon kan kontrollera om underhåll utförts, se om det gjordes i tid och slå upp resultaten och mätningarna.

Som ett första steg konverterades pappersposter till digitala data som kan nås direkt och centralt. Under periodiska kontroller registrerar tekniker sina resultat på en surfplatta, baserat på fördefinierade filkataloger. Mätningar registreras omedelbart och skickas till en central plattform i SAP-systemet.

Centralt tillgänglig data gör det möjligt för Infrabel att utföra många fler analyser och upptäcka trender, vilket hjälper företaget att utföra förutsägbart underhåll.

Kompetenta datateam har därför inrättats med specialister inom bildigenkänning, maskininlärning och matematiska algoritmer som kommer att spela en avgörande roll i den pågående omvandlingen till förutsägbart underhåll under de kommande åren.