Marcus Bäckrud reder ut begrepp kring 5G och Wi-Fi

Marcus Bäckrud, Sverigechef för Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise. Foto: Aruba

Nu är den svenska 5G-auktionen avslutad och utbyggnaden kan börja på allvar. Lyssnar man på de auktionsvinnande 5G-operatörerna så får man lätt intrycket att 5G är svaret på precis alla teknikutmaningar. Där presenteras oändliga möjligheter till nya heltäckande lösningar, inte minst för en gryende IoT-marknad. Alla former av uppkoppling ska nu skötas av 5G, istället för redan etablerad teknik.

Detta väcker dock frågor och förvirring hos många. Inte minst bland de företag som redan satsat på Wi-Fi-teknik – och som nu kan få för sig att 5G kommer ersätta Wi-Fi. Snarare kan Wi-Fi och 5G-systemen fungera tillsammans, som komplement mer än som konkurrenter.

Allt sker därmed efter samma händelseutveckling vi alltid ser när ny teknik introduceras. Först ska det gamla förklaras dött och kastas ut till förmån för det nya, inte alltid efter noggrann analys, utan just för att det nya är något nytt. Sen kommer vi till en omognads- och frustrationsfas. Och slutligen så finner vi balansen och lär oss använda rätt teknik på rätt ställe - i harmoni med varandra. Så i det ljuset, låt oss se lite närmare på varför 5G inte kommer ersätta vår gamla trogna Wi-Fi.

Det finns en ganska vitt spridd missuppfattning om att 5G-teknik är säkrare än Wi-Fi. Och visst är den relativt säker, men det finns risker kopplade till avlyssning och spårning av mobiler. Ett Wi-Fi-nät utan lösenordsskydd är förstås inte att rekommendera ur säkerhetssynpunkt, men med åtkomstkontroller och starka lösenord är dagens Wi-Fi mycket säker. Faktum är dessutom att båda systemen blir allt bättre. Säkerheten i 5G stärks genom nya autentiseringsmetoder och bättre nyckelhantering. Samtidigt som nya standards, särskilt WPA3 och Enhanced Open, gör Wi-Fi-nätverken ännu bättre. För företag som gjort stora investeringar i egna skräddarsydda säkerhets- och compliancelösningar i sina Wi-Fi-nätverk är en nackdel att de inte kan använda dessa vid en övergång till 5G.

En del av hajpen kring 5G handlar om hastigheten i näten. Men Wi-Fi 6 kan faktiskt mäta sig med 5G när det gäller hastighet, tidsfördröjning (latency), bandbreddseffektivitet, tillförlitlighet och anslutningstäthet (dvs. antal anslutna enheter vid en viss tidpunkt inom ett geografiskt område). Med 5G-standarden kommer nya funktioner som exempelvis integrerad Edge Compute, men både denna och andra ”5G-nyheter” finns ju sedan länge i Wi-Fi-nätverken.
Den viktigaste skillnaden är 5G:s geografiska täckning och kapacitet att nå användarna när de är i rörelse, exempelvis på ett rullande tåg. Av uppenbara skäl har ju aldrig dessa funktioner varit aktuella för Wi-Fi-nätverk. En enhet som bara behöver Wi-Fi är billigare än de som också har 5G-teknik eftersom man slipper kostnaden för att administrera SIM-kort och prenumerationer. När snart sagt varje pryl blir uppkopplad mot nätet kan det få stor ekonomisk betydelse.

Både Wi-Fi 6 och 5G är väldigt pålitliga när de används rätt. 5G distribueras via licensierade spektrum men det innebär inte per automatik en högre grad av pålitlighet, även om man slipper störningar som kan uppkomma i olicensierade spektrum. Med 5G finns fler beroenden och aktörer. Kedjan är längre och kontrollen mindre än i ett eget nätverk. Många företag har idag skapat Wi-Fi-nätverk med extremt hög tillförlitlighet och prestanda i krävande miljöer som exempelvis stora och komplexa industrianläggningar. Och med Wi-Fi 6 ökar pålitligheten ännu mer.

Systemen kan arbeta tillsammans - 5G är makro, Wi-Fi 6 är mikro. Jag ser att Wi-Fi 6 och 5G kommer fortsätta utvecklas sida vid sida för att kunna möta företagens olika behov. 5G kommer användas där stor geografisk täckning och mobilitet med hög hastighet är viktigt. Wi-Fi 6 kommer fortsätta vara en pålitlig, säker och kostnadseffektiv teknik för de flesta behov som företagen har, inte minst på större anläggningar med stationära maskiner. Slutsatsen är därför att 5G och Wi-Fi 6 kompletterar varandra, där Wi-Fi står för mikro och 5G för makro. Det handlar inte om den ena eller den andra.
Så fort den första hypen lagt sig kommer vi att börja utforska balansen mellan de två och den kloke kommer lära sig vilken teknik som passar bäst i vilket scenario. Så lyssnar inte på dem som nu skriker ut att 5G kommer slå ut all äldre teknik!  

Marcus Bäckrud, Sverigechef för Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise