5G-nätverk skapar smartare hamnar

Smart kommunikationsinfrastruktur har många användningsområden i hamnverksamhet. Foto: Ericsson

I rapporten "Uppkopplade Hamnar" redogör Ericsson för användningsområden som kan optimera hamnverksamhet, sänka kostnader, öka hållbarheten och bidra till större säkerhet för hamnarbetare med hjälp av privat cellulär teknik.

Hamnar och sjötransporter är avgörande för en välfungerande världsekonomi. Enligt Världsbanken utgjorde handeln under 2019 mer än 60 procent av den globala bruttonationalprodukten. Uppgifter från Internationella Sjöfartskammaren avslöjar att sjöfarten spelar den absolut största delen i detta, då den möjliggör cirka 90 procent av världens handel.

x

Den omfattande rapporten, Uppkopplade Hamnar: Guiden till smartare hamnar med privat cellulär teknologi, beskriver hur utmaningar med driftstopp, överbelastande hamnar för lastning och lossning, arbetarsäkerhet och miljöpåverkan kan lösas med privata cellulära nätverk.

Privata cellulära 5G-nät ger en snabb, tillförlitlig och säker anslutning, vilket en smart hamns infrastruktur kräver för att hantera de stora mängder data som genereras av kranar, fordon, utrustning och arbetare.

x

I sammanställningen av rapporten samarbetade Ericsson med ifm electronic, den ledande leverantören av sensorteknologi, samt forskare från managementkonsulbolaget Arthur D. Little för att undersöka och kvantifiera fem användingsområden hos de mest fördelaktiga applikationerna för smart hamnteknologi:

1. Fjärrstyrda fartyg-till-land kranar som lastar och lossar containrar mellan fartyg och hamn med precision och manövrerbarhet.
2. Automatiserade gummihjulsportalkranar som staplar containrar vid terminaler, vilket är avgörande när det hög belastning och det krävs god manövrerbarhet.
3. Automatiserat guidade fordon som navigerar genom hamnen med hjälp av 3D-sensorer, hanterar gods och minskar energiförbrukning och risken för olyckor.
4. Tillståndsövervakning som upptäcker fel innan de inträffar, vilket minskar oplanerade driftstopp och maximerar produktivitet.
5. Drönare som effektiviserar säkerhetsövervakning och möjliggör leverans av dokument från fartyg till hamn vilket minskar kostnader och miljömässig påverkan från bemannade båtar.

Rapporten beräknar att en fullständig återbetalning på investering kan uppnås efter mindre än två år, om samtliga användningsområden tillämpas tillsammans. Efter fem år beräknar rapporten en avkastning på 178 procent för en standardhamn. En hamn som redan börjat tillämpa denna typ av smart teknologi är hamnen i Livorno, Italien – till exempel utnyttjar den 5G-teknologi för att förbättra utbytet av realtidsinformation mellan aktörer i hamnens terminalprocess. Dessa applikationer har potentialen att minska koldioxidutsläpp med 8,2 procent för en terminaloperation.