Dissing+Weitlings broar blir framtidens landmärken runtom i världen

Arkitektteamet bakom nya Hisingsbron i Göteborg har satsat på en effektbelysning som gör bron så här vacker i mörker. Bild: Dissing+Weitling

Text: Annika Wihlborg

Att rita broar är en komplex och på många sätt speciell uppgift. Den Köpenhamnsbaserade arkitektbyrån Dissing+Weitling är en av världens ledande byråer med fokus på just broarkitektur. Dissing+Weitlings team av arkitekter med fokus på mobilitetslösningar har under årens lopp ritat broar för uppdragsgivare i ett femtiotal länder, däribland nya Hisingsbron, Oxbergsbroarna och Skurubron.

–Vi inledde vårt arbete med broar och andra mobilitetslösningar när vi ritade förbindelsen över Stora Bält, som invigdes 1996. Det var ett storskaligt prestigeprojekt som genererade mycket uppmärksamhet och verkligen gav en flygande start, säger Steen Savery Trojaborg, arkitekt och partner på Dissing+Weitling.

Dissing+Weitling är i allra högsta grad en global verksamhet. För närvarande har byrån brouppdrag i bland annat Schweiz, Australien och Kina.

– Det är alltid viktigt för oss att besöka platsen där en ny bro ska byggas. Det är omöjligt att rita en bro som inte kommunicerar och verkar i harmoni med sin omgivning, därför ser vi alltid till att besöka platsen för att ta in omgivningarna och skapa oss en bild av vilken sorts arkitektonisk utformning som lämpar sig för just den platsen, säger Jesper Henriksen, arkitekt på Dissing+Weitling.

 

bild
I arkitekternas design av Hisingsbron har strändernas kajer kunnat frigöras för ett socialt liv. Bild: Dissing+Weitling

 

Nära samarbete med ingenjörer

– Det är fascinerande att arbeta med just broar. Varje broprojekt har sina unika förutsättningar och det är utmanande att arbeta med något som är så rent i sitt uttryck. Vi har ett nära samarbete med ingenjörer redan från start, vilket hjälper oss att rita broar som är praktiskt, tekniskt och budgetmässigt genomförbara, säger Jesper Henriksen.

– Broar är storskaliga projekt som påverkar många människors vardag. Vi har utvecklat ett nyskapande och funktionellt formspråk som tar sin utgångspunkt i vad som är praktiskt genomförbart. Därefter adderar vi estetiska element som ger bron sin unika identitet, säger Steen Savery Trojaborg.

När Jesper och Steen ska nämna några av sina favoritprojekt rankas såväl Hisingsbron i Göteborg som Stonecutters Bridge i Hong Kong högt.

Dissing+Weitling är bland annat arkitekterna bakom den nya Hisingsbron i Göteborg. Bron, som fått namnet Arpeggio, blir ett vackert landmärke som länkar ihop båda sidor av Göta Älv. Nya Hisingsbron är egentligen tre broar, brodelen över älven blir en lyftbro i stål och betong. Den tar mindre plats på land jämfört med den befintliga Hisingsbron, vilket frigör yta för byggnation av kontor och bostäder. Tanken från Dissing+Weitlings sida var att rita en bro som ger trafikanten fri sikt över Göta Älv.

 

bild
Oxbergsbroarna i Dalarna består av två broar som kommer att bli ett nytt landmärke, i design av Dissing+Weitling. Bild: Dissing+Weitling

 

Oxbergsbroarna ska exponeras i samband med Vasaloppet

2025 är planerad byggstart för ytterligare en svensk bro där Dissing+Weitling stått för den arkitektoniska utformningen: Oxbergsbroarna. Den går över Österdalaälven strax norr om Oxberg i Mora kommun. Här planeras två separata broar: en järnvägsbro och en vägbro. Tanken är att järnvägsbron ska bli ett nytt landmärke som bland annat ska exponeras i samband med Vasaloppet.

En snedstagsbro i svartstål med svängd siluett som samspelar med kulturmiljön. Det blev det vinnande förslaget till utformning av den nya järnvägsbron och vägbron över Österdalälven i Oxberg. Fyra förslag gjorde upp i finalen arkitekttävlingen. – Vi har utformat de två broarna i Oxberg som en arkitektonisk helhet som utgör en vacker siluett, en robust och okomplicerad stålkonstruktion som smälter väl in i det omgivande skogslandskapet, Vi har tagit vår utgångspunkt i platsen och försökt att få fram en unik bro som samtidigt är väldigt enkel i sitt uttryck med helt släta ytor som står i fin kontrast till den omgivande naturen, säger Jesper Henriksen.

 

bild
Så här blir den, smäcker med en svag rörelse i böjen, nya Skurubron i Nacka, Stockholm. Bild: Dissing+Weitling

 

Svenska byggherrar värdesätter broarnas arkitektoniska utformning

Ett tredje broprojekt som Dissing+Weitling ritat i Sverige är Skurubron i Nacka. Den nya bron ska ersätta de befintliga broarna som är gamla och har stora kapacitetsproblem. Tanken är att den nya Skurubron ska trygga den framtida trafikförsörjningen samt förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten. Dissing+Weitlings förslag Kontrapunkt utsågs till vinnare i arkitekttävlingen. Den nya Skurubron kommer att ha uppbärande pelare i stål och betong i kontrast till den befintliga brons valvkonstruktion.

–Vi har deltagit i många arkitekttävlingar i samband med svenska broprojekt. Det är glädjande att många svenska byggherrar som har en hög ambitionsnivå. De både uppskattar och värdesätter broarnas estetiska element och arkitektoniska utformning. Vi upplever verkligen att vårt arbete värdesätts högt i Sverige, därför är det förstås intressant att jobba med svenska projekt, säger Steen Savery Trojaborg.