Bane NOR investerar 145 miljoner euro i den första ERTMS-linjen

NSB:s nya och med ERTMS-utrustat tåg av typ Flirt, som har producerats av Stadler, körs nu i kommersiell verksamhet på Pilotlinjen söder om Oslo. Foto: Jernbaneverket / Wang

Bane NOR förnyar signalsystemen på järnvägen. Den totala kostnaden för det norska ERTMS-implementeringsprogrammet beräknas uppgå till mellan 1,7 och 2,2 miljarder euro, skriver den norska tågoperatören på sin hemsida.

Bane NOR investerar 145 miljoner euro i den första ERTMS-linjen, Nordlandsbanen. Det är den första linjen i Norge som implementerar det europeiska standardiserade systemet för järnvägssignalering och trafikstyrning (ERTMS).

Under perioden 2014--2023 har totalt 750 miljoner euro (6 miljarder norska kronor) avsatts för genomförandet av ERTMS i den norska regeringens nationella transportplan. Den norska genomförandeplanen är inte baserad på erhållande av EU-subventioner.

Dagens föråldrade teknik ersätts av ERTMS - ett digitalt signalsystem som är gemensamt för alla europeiska länder. ERTMS står för European Rail Traffic Management System. För resenärer betyder ERTMS en mer stabil järnväg med högre punktlighet, ökad säkerhet och på längre sikt mer kapacitet.

Med introduktionen av ERTMS kommer Bane NOR att modernisera och standardisera stora delar av järnvägens signalteknik. Det kommer att bidra till:

  • Färre tekniska fel som påverkar tågtrafiken
  • Lägre underhållskostnader i samband med signal- och skyddssystem
  • Bättre och snabbare information för resenärer och tågoperatörer
  • Bättre utnyttjande av signalkompetensen i Bane NOR
  •  

Bra erfarenheter med ERTMS på Østfold-linjens östra linje

Østfoldbanens Østre-linje, från Ski till Sarpsborg, har varit ett testavsnitt för järnvägens nya signalsystem sedan 2015. År 2018 var denna sträcka en av Norges mest punktliga. Erfarenheten visar således att det nya systemet ger en betydande förbättring av punktlighet och förutsägbarhet för den norska tågoperatörens kunder.

Den övergripande planen för introduktion av ERTMS i Norge finns i dokumentet National Signal Plan.