Formställning Layher TG 60 används när Södra stambanan förses med nya broar

Projektet strax norr om Norrköping, formställningen är TG 60 från Layher. Foto: Layher AB 

Strax norr om Norrköping över E4 har Skanska nyligen rivit en äldre järnvägsbro och anlagt två nya broar längs med Södra stambanan. Formställning Layher TG 60 har använts, ett system som har flera fördelar utifrån anpassning, ergonomi och säkerhet.

Järnvägsbroarna byggdes i två faser över den trafikerade E4:an. Till projektet användes formställningen TG 60 från Layher, vilken anpassades till de nya 83 meter långa broarna med ett prospann på 75 meter med ett mittstöd. Broarna utmärker sig i järnvägssammanhang då grundläggningen är pålad till berg vilket inte hör till vanligheterna i Sverige. Då den befintliga bron var kvar i drift tills trafiken kunde styras om anpassades ändstöden för att underlätta rivning av den äldre bron.

 - Med sådana här broar med större spann så kan man jobba säkert från olika nivåer på de inplankade planen i Layher TG 60 och med räcken runt om istället för öppen ställning. Systemet som bygger på ramar monteras i torn med sänkfötter. En enkel princip så det tog bara en dags inkörning sen var våra montörer igång. Vi hade konsoler, inplankning och räcken på utsidan så att man kom åt utifrån även vid hörn, men utan risk för att falla. Vi anslöt också Layhers flyttbara trapptorn Allround, så man kunde gå från marknivå upp till arbetsplanet på formställningen, förklarar Berto Landberg, blockchef på Skanska Sverige AB.

 

bild
 Inplankad formställning med räcken. Foto: Layher AB 

 

Layhers tekniska avdelning har i samarbete med Skanska tagit fram handlingar som kontrollerats av både tredjepartskontrollant och Trafikverket. Layher levererar inte bara säkra ställningslösningar, utan också hög service och engagemang.

 

-  Vi på Layhers tekniska avdelning delar gärna med oss av vår expertkompetens om ställningar och lösningar. I det här projektet presenterade vi ritningen och beräkningen av formställningen till en av konstruktörerna på Skanska. För bättre tillgänglighet i anläggningsområdet konstruerades även en portal i formställningen med en fri spännvidd på 5 meter. Vi hade givande samtal speciellt om delen som stöder de 9 meter långa HEB 300 balkarna till portalen, för den delen var tvungen att bära mycket last, ungefär 100 ton av färsk betong 5 meter upp i luften, berättar Cristian Sabau PhD, projektingenjör på Layher AB.

 

bild
Komponenterna i formställningen bildar torn som kan monteras liggande eller stående samt lyftas med kran. Foto: Layher AB 

Formställningstorn som enkelt flyttas utan demontering
Skanskas säkerhetsmål om skadefria arbetsplatser verifieras genom att använda Layher TG 60 som formställning. Ställningen sätts samman i torn, liggande eller stående, och kan lyftas på plats med kran. En säker arbetsmiljö är naturligt en del av systemet med integrerade arbetsplattformar, även konsolade utanför formen, fotlister och trapptorn. Dessutom är ställningen enkel att montera ned tillsammans med Layhers sänkfot som är en del av systemet. Då projektet var tidspressat tog Skanska beslutet att överlåta demontering av formställning i fas 1 och uppförande i fas 2 till ställningsentreprenören Xervon i Norrköping. Formställningen bestod av 159 stycken TG 60-torn.

- Projektet har varit tidspressat alltigenom men i slutet av fas 1 tog vi in Xervon. De lyfte tornen i hela sektioner upp på lastbil körde dem till andra sidan E4:an och monterade sen dem i rätt ordning för fas 2. Vi vann tid och kunde fokusera på andra moment i anläggningen, det var väldigt positivt, förklarar Berto.

- Jag är nöjd med att vi inte haft några tillbud på anläggningen och vi har jobbat säkert. Arbetsmiljömässigt har det varit väldigt tryggt trots tidspress, bekräftar Mattias Aronsson Leijonqvist, projektingenjör på Skanska Sverige AB.

Säkra ställningar och väderskydd från Layher
Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium. Produktion sker i egna fabriker i södra Tyskland.