Svevia tar prestigefyllt innovationspris

Svevia prisas för sin innovation Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning. Foto: Mattias Johansson

Svevia vinner Quality Innovation Award för Behovsstyrd hållbar väghållning, ett projekt som med modern digital teknik effektiviserar och optimerar vinterväghållning.

– Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen. Vår övertygelse är att vi genom modern digital teknik kan effektivisera och optimera underhållet av Sveriges vintervägar. Projektet som drivits under många år är en långsiktigt hållbar lösning i form av minskad miljö- och klimatpåverkan, högre effektivitet, ökad trafiksäkerhet och bättre arbetsmiljö, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef, Svevia.

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och haft utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

– Projektet hade inte varit möjligt utan våra samarbetspartners. Metoden har utvecklats och tagits fram i nära samarbete med BM System, där de stått för systemlösningarna och vi för kunskapen om hur den operativa verksamheten fungerar och våra kunders behov. Under åren har vi fått innovationsstöd från, och haft givande samarbete med Trafikverket, InfraSweden2030, SBUF, NVF.

Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder och bakom utmärkelsen står idag kvalitetsfrämjande stiftelser i bland annat Sverige, Finland, Estland, Kina, Lettland, Litauen, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Israel och Baskien. Målet är att utmärkelsen ska få ytterligare spridning. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling svarar för den svenska representationen sedan 2011.