Testar automatkoppel för effektivare godstrafik

Tre olika typer av digitala automatkoppel ska utvärderas. Foto: Trafikverket

Med digitala automatkoppel och kompletterande digitala lösningar kan godstrafiken på järnväg radikalt förbättras avseende kapacitet, punktlighet, arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet.

Vid sidan av själva hopkopplingen av godsvagnar är det fler nödvändiga uppgifter som i dag utförs manuellt. Broms- och luftslangarna behöver anslutas, vagnsordningen måste säkerställas och bromsarna testas. Tågets bromsvikt ska identifieras och bromsberäkning utföras. Arbete som är både riskfyllt och tar tid.

– Klimat- och hälsoperspektivet driver en överflyttning av gods från väg till järnväg så digitala automatkoppel är en god investering för såväl enskilda medarbetare, branschen som samhället, menar Anders Ekmark, strategisk planerare och projektledare.

Automatkoppel för tåg utvecklades redan på tidigt 1900-tal och används på alla nya persontåg. För godståg kopplas dock järnvägsvagnar ihop och isär manuellt med skruvkoppel. Det är ett riskfyllt och tidsödande arbete med en teknik som dessutom begränsar tågens längd och vikt.

I en blogg från september 2020 skriver Green Cargo: Koppling av vagnar är en utsatt situation, det finns inget utrymme för misstag och minsta snedsteg kan utgöra fara. Växlingsarbetet på järnvägen är riskfyllt.

– Inom programmet Shift2Rail, har man tagit fram en standard för ett modulärt, multifunktionellt digitalt automatkoppel, ett koppel som kan uppgraderas vartefter. Kostnaden kan därmed tas i steg vilket underlättar implementering, berättar Anders.

Inom projektet FR8RAIL, som är en del av Godsprogrammet i Shift2Rail, pågår nu för fullt förberedelser för en demonstration tillsammans med Green Cargo och fler andra europeiska branschaktörer för att testa olika automatiseringsnivåer och utvärdera funktion, effekt, kompatibilitet i systemet, kostnader med mera.