Tidplanen för tunnelbaneupphandlingen uppskjuten

Region Stockholms trafikförvaltning avvaktar med att fastställa tidplanen för Trafikavtal E40 Foto: Gustav Kaiser

Coronapandemin gör att Region Stockholms trafikförvaltning beslutat om att fortsätta avvakta med att fastställa tidplanen för upphandlingen av tunnelbanan. Trafikavtal E40 innebär att drifta och köra tunnelbanan i Stockholm åt SL.

Upphandlingen av ett nytt trafikavtal för driften av tunnelbanan skulle formellt ha startat under våren 2020. På grund av coronapandemin gjordes bedömningen att det inte var möjligt. Trafikförvaltningen gör alltjämt samma bedömning och ser fortsatt stora osäkerheter utifrån rådande läge.

Trafikförvaltningen vill på bästa sätt säkerställa god konkurrens och en god affär i kommande upphandling, och har därför beslutat att fortsatt avvakta med att inleda upphandling. Avsikten är att återkomma med en ny tidplan inför uppstarten av upphandlingen när det blir aktuellt.