Entry bygger broar med Layher

Solvarbo, plattrambro 2020. Foto: Layher AB

Branschens nykomling Entry AB lanserar i dagarna sitt första broprojekt utanför Borlänge. En plattramsbro för tågtrafik som gjutits från Layhers formställning TG 60. Tidspressen har varit överhängande under hela projektet med siktet på en kommande tågstopptid.  

Text: Hannah Fhager Foto: Layher AB

 

bild
Lansering av Solvarbo plattrambro

 

ENTRY STARTADE UPP SIN VERKSAMHET I BÖRJAN AV 2020. De har de senaste månaderna inte bara rekryterat erfarna medarbetare utan också aktivt broprojektet Solvarbo i en totalentreprenad på uppdrag av Trafikverket. Redan i upphandlingsförfarandet stod det klart att tidspressen skulle vara stor. Sedan flera år tillbaka fanns en reserverad tågfri tid bokad. Så snart Entry vunnit upphandlingen arbetades det intensivt med projektering och få alla handlingar godkända av Trafikverket så att själva bygget av plattramsbron kunde påbörjas.

-Trafikverket har vanligtvis sex månaders handläggningstid men de har varit väldigt behjälpliga för att vi ska hinna till den tågfria tiden, då tågspåret är helt avstängt. De har verkligen varit tillmötesgående med handläggningen och granskningar från sin sida, vi är jättenöjda med det samarbetet, berättar Niclas Westberg, produktionschef på Entry.

 

bild
Plattrambro med formställning Layher TG 60

 

Nytänk i byggbranschen 

Att vara nytänkande både i organisation och utförande samtidigt som tidsplanen ska hållas är en del av Entrys företagsvision. De anser att det är viktigt att produktionen är delaktig i projekteringen för att ta fram den bästa lösningen. Därför var det inte svårt att välja formställning från Layher som skapar en god arbetsmiljö och samtidigt klarar de höga belastningarna.

- Vi har använt Layhers formställning TG 60 i projektet och även köpt Layher Allround arbetsställning. Vi har själva monterat formställningen med 5–6 gubbar under fem dagar och höll tidplanen. Vi byggde tornen direkt på brons bottenplatta och utan kran. Det var en ny upplevelse att bygga TG 60-torn. Vi har haft stor nytta av inplankningen, förklarar Niclas.

 

bild
Säkrare arbetsmiljö med Layher TG 60s fallskyddsräcken och inplankade arbetsplan

 

Fördelaktig broutforming för lansering 

Entry har tagit fram en annan utformning av bron än den breda och raka som låg som var ett förslag från Trafikverket. Genom att istället göra bron rombformad kunde den bli något smalare och enklare att lansera.

-Bron har byggts vid sidan om den befintliga och vi har gjutit sex lyftklackar så vi kan lyfta och dra bron, den väger 880 ton. Nu har bron brunnit klart och formarna är rivna. Industriflytt kommer att lägga stora balkar vid bron och under de sex klackarna sätter de domkrafter som lyfter bron. Domkrafterna ligger på en stor vagn som trycker fram bron med hydraulik. Vi kommer flytta bron 33 meter till rätt position den 26 augusti, säger Niclas.

Läs mer om formställningsprojektet här:
https://hogaktuellt.layher.se/rombformad-bro-byggs-med-layher-tg-60/