DSV bygger Europas största logistikcenter vid danska Horsens

DSV:s nya Logistikanläggning. DSV konsoliderar företagets lager och terminaler i Horsensområdet för att uppnå ökad effektivitet och produktivitet och samtidigt skapa gröna besparingar. Visualisering: DSV / AK83 Arkitekter

DSV:s nuvarande logistikanläggningar i och runt Horsens på östra Jylland är inte längre tillräckligt stora i förhållande till nuvarande och beräknad tillväxt. 

Samtidigt vill DSV konsolidera företagets lager och terminaler i Horsensområdet för att uppnå ökad effektivitet och produktivitet och samtidigt skapa gröna besparingar.

Nytt DSV Logistics Center Horsens:

  • Byggplats ca. 700 000 kvm. varav 500 000 kvm. såldes till DSV av Horsens kommun
  • Ca. 200-269 000 kvm logistikanläggningar
  • Ca. 50 000 kvm distributionshallar
  • Ca. 18 000 kvm kontor / administration

 Tidsschema:

  • Förväntad första spade på nybyggnaden är augusti 2021
  • Förväntad inflyttning är i slutet av 2022 / början av 2023, där lager, terminal och administrationsbyggnad är klar.
  • Därefter fortsätter arbetet i cirka 3 - 3½ år, varefter det nya DSV Logistics Center Horsens förväntas vara klart under 2026.

Därför bygger DSV ett modernt och framtidssäkert logistikcenter på 700 000 kvm. stort område i Lunden vid Horsens.

- Hos DSV fokuserar vi på att säkerställa tillväxt i vår verksamhet. Som en del av vår tillväxtstrategi vill vi föra all vår verksamhet inom Air & Sea, Road och Solutions på ett ställe för att säkerställa både effektiv drift och ännu bättre lösningar för våra kunder. Samtidigt är Horsens ett strategiskt viktigt nav i relation till våra distributionsmönster mellan Norden och Europa, och vi har många begåvade medarbetare här som vi vill behålla, så vi är mycket nöjda med att vi med detta avtal kan behålla vår anslutning till staden, säger Simon H. Galsgaard, VD för DSV Road Denmark.

Europas största logistikcenter

Byggandet av det nya logistikcentret kommer att byggas på grannplatsen för DSV: s nuvarande anläggningar i Lunden. Den kommande konstruktionen blir inte bara Danmarks största logistikcentrum, utan också Europas största med bara en hyresgäst. Kontorsbyggnaden kommer att vara cirka 18 000 kvm kommer crossdock-terminalen för omfördelning av varor att vara cirka 50 000 kvadratmeter, och slutligen kan det finnas mellan 200-269 000 kvadratmeter. logistikanläggningar.
 

- Det är hittills den största byggnaden som DSV har byggt, och den är den största i Europa med bara en hyresgäst, så vi ser uppenbarligen fram emot de nya och enorma möjligheter som det också ger oss. Det är en del av vår strategi att konsolidera våra mindre anläggningar och skapa större, moderna och framtidssäkra faciliteter som gynnar både våra kunder och oss. Bland annat kännetecknas New DSV Logistics Center Horsens av en mycket hög grad av automatisering, vilket säkerställer snabb och effektiv hantering av stora mängder gods, säger Simon H. Galsgaard.

Som en del av avtalet planerar Horsens kommun att bygga en förbikoppling som kommer att leda stora delar av den tunga trafiken från affärsområdet till avfarten Horsens C. Syftet är att ge företag i området enklare tillgång till E45 och att avlasta den mycket upptagna Silkeborgs väg. Det kommer också att gynna bilisterna som pendlar till och från Horsens längs Silkeborgvej och korsar E45 vid Horsens V.
 
Byggandet av den nya vägen kostar ca. 45 miljoner DKK och kommer att finansieras av intäkterna från markförsäljningen och ordinarie byggnadsmognad av Erhvervspark Vega.