Bättre arbetsmiljö med ljuddämpade riggar

Epirocs ljuddämpade riggar möjliggör sprängning i känslig närmiljö samtidigt som de skapar en bättre arbetsmiljö för operatören och alla som vistas i närheten av maskinen. Bild: Epiroc

Sprängning i berg påverkar närmiljön och ofta finns krav på hur hög bullernivån får vara. Att välja ljuddämpad utrustning som klarar högt ställda krav på bullernivå ger större möjligheter och skapar samtidigt en behagligare arbetsmiljö.

De ljuddämpade riggarna kan skapa en ljudnedgång på ca 10 decibel men det är den upplevda bullerminskningen som är viktigast. Här SmartROC T35 med ljuddämpande utrustning. Bild: Epiroc
De ljuddämpade riggarna kan skapa en ljudnedgång på ca 10 decibel men det är den upplevda bullerminskningen som är viktigast. Här SmartROC T35 med ljuddämpande utrustning. Bild: Epiroc

 

Ljuddämpade riggar gör det möjligt att jobba längre

Uppländska Berg har använt Epirocs ljuddämpade riggar ända sedan de släpptes år 2013/2014. De var efterlängtade då företaget tidigare hade tvingats till egendesignade lösningar för att dämpa ljudnivån. Idag använder Uppländska Berg modellerna T35 och T30 och man är tacksam för en fabriksmonterad ljuddämpning som möter högt ställda krav från beställare, exempelvis vid arbetet med nya Karolinska Sjukhuset.

- Vi är väldigt nöjda. Om vi får önska skulle det vara att få ljuddämpningen som tillval på den minsta maskinen. Vi ser fram emot den vidare utvecklingen, säger Robin Karlsson, VD på Uppländska Berg.

Minskad bullernivå ger behagligare arbetsmiljö

När bullernivån minskar med en ljuddämpad rigg förbättras också arbetsmiljön. För borroperatören, och alla som befinner sig på arbetsplatsen, gör den lägre ljudnivån stor skillnad. De ljuddämpade riggarna möjliggör att kunna arbeta under en längre tid eftersom ljudet inte är lika högt. Robin Karlsson berättar om en operatör som kom in och arbetade tillfälligt. Han förstod inte förrän efter en vecka varför han inte var lika trött som han brukar vara vid arbetsdagens slut.

- Ett vanligt scenario är att man står och pratar på en arbetsplats och märker inte ens att någon borrar under tiden, reflekterar Robin Karlsson.

Fler fördelar med ljuddämpade borrvagnar

Generellt sett kan de ljuddämpade riggarna skapa en ljudnedgång på ca 10 decibel vilket är tillräckligt för alla bullerkrav. Men Daniel Fihlén, försäljningsingenjör på Epiroc, menar att fokus inte ligger på att mäta decibel eftersom många andra faktorer som miljö, väder och vind spelar in. Istället koncentrerar man sig på den upplevda känslan, främst för operatören och de personer som står framför sprängaren.

- Den största vinsten med ljuddämpning är den förbättrade arbetsmiljön för operatör och sprängare som jobbar nära maskinen, menar Daniel Fihlén.

T35 och T40 för Flexiroc och Smartroc

Skillnaden kan verka liten men en skillnad på 10db motsvarar en fördubbling av den upplevda ljudnivån. Ljuddämpningssutrustningen från Epiroc har en lätt men stabil design och finns i två modeller, T35 och T40, båda anpassade för FlexiROC utan hytt respektive SmartROC med hytt. Ljuddämpningen är vanligast på FlexiROC då hytten på SmartROC är dämpande i sig. Riggarna kan även fjärrstyras på distans vilket ökar produktiviteten och effektiviteten. Dessutom kan dammet reduceras eftersom flödet är inkapslat.