Kräv modern teknik våra driftcentraler

Driftcentralerna för kommunala reningsverk föråldrade. Artkivbild

Debattartikel från TM-Group

Släpp fram ny modern teknik och undanta sparkraven i de kommunala driftcentraler som betjänar samhällskritiska funktioner i vårt samhälle. Det skriver Mikael Bergqvist Sverigechef på TM-Group i en debattartikel, där man efterlyser nya krav på effektivitet och ett samarbete mellan systemen i dessa driftcentraler.

Vatten är en förutsättning för överlevnad och i Sverige hanteras och kontrolleras vårt vatten av 2000 kommunala avloppsreningsverk. Tillsammans renar de avloppsvattnet för tio miljoner människor, samt många industrier och serviceföretag. 

Reningsverkets olika processer kontrolleras av driftcentraler, vars funktion är att övervaka verksamheten, larma vid avbrott, lokalisera felet och agera. Dessa driftcentraler måste, för att bibehålla reningen av vattnet, fungera till 100 procent, 24/7/365. 

Reningsverkets uppdrag, att leverera rent dricksvatten och minimera risken att otjänligt vatten förgiftar dricksvattnet, rimmar dåligt med trenden att spara på teknik och funktionalitet inom dessa driftcentraler.  För stora delar av vårt samhälle innebär detta synsätt en samhällsfara och för ett sjukhus en direkt livsfara, då de helt förlitar sig på att vattnet i kranen är rent. 

Medan finansvärlden varit snabb att ta till sig och använda smart teknik i deras tradingmiljö har andra, däribland driftcentralerna för kommunala reningsverk, hamnat på efterkälken. Argumentet att den nya tekniken är för dyr speglar en märklig inställning när det gäller samhällskritiska arbetsplatser.

Vi ser idag i vårt arbete, driftcentraler där operatörer arbetar med upp till sju olika tangentbord samtidigt, lika många möss, numrerade för att skilja dem åt, separat hårdvara till varje system samt dussintals övervakningsskärmar. I detta myller av utrustning utför operatören sitt arbete. Ibland krävs även förflyttning mellan flera olika arbetsstationer. Att behålla överblicken och effektiviteten i driftcentralen har blivit en rejäl utmaning.

Idag har tekniken öppnat helt nya möjligheter att bygga driftcentraler med multifunktionella tangentbord och integrerade skärmar, där samtliga system integreras i ett kontrollbord. Kraven på driftcentraler som betjänar samhällskritiska funktioner som vårt dricksvatten, måste vara kristallklara. De måste bygga på smart teknik där systemen samarbetar och operatören arbetar effektivt. 

Jordens vatten går runt i ett evigt kretslopp. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack, och det vatten vi använder idag är ett lån från kommande generationer. Därför måste vi skydda våra vattenresurser från miljögifter. 

Med dagens ökande takt av användning av bekämpningsmedel och farliga kemikalier i vår miljö, handlar det inte om att spara på installation av ny teknik inom de driftcentraler som säkerställer rent dricksvatten.  Det handlar istället om riskerna det innebär med att inte göra det.

Mikael Bergqvist, Sverigechef TM-Group