Nytt transportsystem ska locka investerare till Paris

Ett nytt transportsystem i Parisregionen ska locka till sig fastighetsinvesterare. Foto: Tayor Miles

Det blir allt vanligare att grannstäder marknadsför sig tillsammans på MIPIM. Exempelvis satsar Parisregionen på ett nytt transportsystem med 72 nya stationer. Det handlar om en investering på hela 75 miljarder euro. Planerna ska och locka utländska investerare och sätta ordentlig fart på fastighetsinvesteringarna.På en alltmer konkurrensutsatt marknad samarbetar nu allt fler städer med sina grannar runt om i världen för att marknadsföra sig och ta fram  gemensamma utvecklingsstrategier. Framförallt gäller samarbetet infrastruktur för tranporter.

Ett av europeiska mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt just nu är Grand Paris, med ett investeringsprogram som beräknas pågå fram till 2030. Storparis ska bygga ett nytt transportsystem för hela regionen. I planerna ingår även en storsatsning på byggande av bostäder, kontor och kommersiella fastigheter. Syftet är enligt projektledarna att omvandla den franska huvudstaden till "en hållbar och kreativ stad."

Det nya transportsystemet är budgeterat till 25 miljarder euro. 72 nya stationer är planerade och Gran Paris söker nu internationella investerare på MIPIM. – Alla större städer är närvarande på MIPIM och de konkurrerar ofta med varandra för att locka investerare. Att inte delta i MIPIM skulle skicka en signal till investerare runt om i världen att vi inte har något att erbjuda , säger Chiara Corazza, vd för Paris Investment Agency.

Andra samarbeten och allianser mellan stora städer hittar vi i  Storbritannien. Bland annat marknadsför sig Liverpool och Manchester tillsammans med ett gemensamt utvecklingsprogram där ett förbättrat transportsystem utgör grunden.  Storsatsar gör även Leeds City Region som presenterar fastighetsinvesteringar för 3,5 miljarder euro. Ännu vassare är Birmingham med planerade fastighetsinvesteringar på 12,5 miljarder kronor.