Planerar för längre, tyngre tåg på den svenska järnvägen

Foto: Trafikverket

Arbetet med att skapa förutsättningar för längre, tyngre och större tåg på den svenska järnvägen fortsätter. Bland annat omfattar nyligen beslutad nationell plan prioriterade åtgärder för mer än 2 miljarder fram till 2029.

Trafikverket arbetar sedan 2015 och i dialog med näringsliv och transportorganisationer, med ett projekt för att skapa förutsättningar för längre, tyngre och större tåg på den svenska järnvägen. Förutom effektivare transportlösningar som stärker järnvägens konkurrenskraft, är nyttan mer ledig kapacitet på spåren eftersom samma volym kan transporteras i färre antal tåg. Dessutom anger förordningen för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, att 740 meter långa tåg ska kunna köra på utpekade delar av anläggningen år 2030.

I nyligen beslutad nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns ett antal prioriterade åtgärder för längre, tyngre och större tåg, som under den planperioden omfattar mer än 2 miljarder kronor. Dessa är:

  • Hallsberg–Malmö/Göteborg: åtgärder för långa godståg
  • övrigt stomnät: åtgärder för långa godståg
  • ökad lastprofil: åtgärder för större godståg

Projekt längre, tyngre och större tåg (LTS) består av flera delar. Förutom att ta fram en nationell strategi för 750 meter på TEN-nätet, bland annat strategier för tyngre tåg och utökad lastprofil, översyn av bromsprocenttabeller och bromsregler. Det omfattar även säkrande av nya rutiner för kapacitetsplanering och trafikledning för hantering av långa tåg.

Hur går arbetet för att anpassa järnvägsnätet till längre och tyngre tåg? Projektledare Jimmy Grandin Trafikverket, sammanfattar läget.

– Det går sakta men säkert framåt. Det är ett väldigt roligt projekt att arbeta med då det är tryck i frågorna både internt i Trafikverket men även externt i järnvägsbranschen och från politiskt håll. Samtidigt pågår mycket arbete internationellt i Europa med exempelvis tekniska innovationer som ytterligare ska stärka järnvägstransporterna.

– Det handlar också om att ha respekt för den komplexitet som lever i de här frågorna. Många av de delar vi arbetar med har varit uppe i diskussioner i 20-30 år men så smått börjar vi komma framåt även där. Vi spänner också över både Planering, Underhåll och Trafikledning vilket skapar en fin dynamik i problemlösningen, fortsätter Jimmy.r

Ytterligare en del inom projektet går ut på att det ska bli smidigare att hantera intermodala transporter. I dagsläget framförs intermodala transporter som specialtransporter och hanteras då med särskild handläggning för både transportvillkor och transporttillstånd. Efter införandet av så kallad kodifiering av godstransporter och järnvägsnät kan sådana transporter, om den håller sig inom banans lastprofil, hanteras som vanliga tåg och utan särskilda villkor.

Nyttan med att slutföra kodifieringen och förenkla hanteringen av kodifierade transporter är flera:

  • effektiviserar framförande av intermodala transporter (godstransport som sker med flera trafikslag)
  • minskar handläggningen av specialtransporter avsevärt
  • ökar säkerheten på både järnväg och väg
  • förenklar för Trafikledning vid exempelvis omledning
  • kundnytta i form av minskad administration och minskade kostnader

– Utifrån dialogerna vi har med järnvägsbranschen och näringslivet är kodifieringen högt prioriterad. Vi ser fördelar även för Trafikverket och ser fram emot det fortsatta arbetet, säger delprojektledare Mats Nilsson.
Olika tidshorisonter

Projektet tyngre och större tåg arbetar med både infrastrukturåtgärder och administrativa frågor parallellt och därför finns olika tidshorisonter. Åtgärderna kopplade till långa tåg i nationell plan ligger för närvarande i tidsperioden 2024-2029 och senare. Under 2018 och framåt pågår ett intensivt arbete med bland annat bromsprocenttabeller, utredningar kring längre, tyngre, större tåg och kodifiering.