Ny stadsdel i Stockholm - mångmiljardprojekt

Bild: Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter samt att teckna avtal om markanvisningar i Slakthusområdet precis söder om Stockholms city.

 

Området kommer under kommande decennium att genomgå en omfattande utveckling. Visionen är att stadsdelen ska bli en dynamisk del av innerstaden och en mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. 

Förvärv av befintliga fastigheter kommer att göras vid två tillfällen, där tillträde för cirka 70 000 kvadratmeter BTA sker under andra kvartalet 2019 och cirka 30 000 kvadratmeter BTA efter att en ny detaljplan vunnit laga kraft, dock senast 31 december 2021. Dessutom säger avsiktsförklaringen att bolaget ska teckna avtal om markanvisningar om cirka 100 000 kvadratmeter BTA. Förvärven och utvecklade markanvisningar uppgår totalt till cirka 200 000 kvadratmeter BTA, där kontor står för cirka 40 procent och bostäder för cirka 25 procent. Resterande andel består av kultur, handel/restaurang, hotell, utbildning med mera.

Total investering uppgår till cirka 8 miljarder kronor under perioden 2019 - 2030.

I överenskommelsen med Stockholms stad ingår ett åtagande om att omlokalisera de hyresgäster som behöver nya lokaler för att Slakthusområdets vision ska kunna förverkligas. Utöver Atrium Ljungbergs befintliga fastigheter kan även Larsboda i Farsta vara ett alternativ för omlokalisering.

Köpeskillingen för förvärven kommer att baseras på fastighetsvärderingar av externa oberoende parter medan priset på markanvisningarna kommer att genomföras till definierade marknadsmässiga nivåer. Avsiktsförklaringen är villkorad av beslut i styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB samt exploaterings- och fastighetsnämnden i Stockholms stad, senast den 1 november 2018. Förvärven kommer att vara villkorade av beslut i kommunfullmäktige i Stockholms stad och beräknas tas i första kvartalet 2019.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Byggstart är planerat till Q1 2021 och arbetet kommer att pågå fram till år 2030.

– Vår vision är att Slakthusområdet ska bli Söderorts men även Stockholms självklara mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. En ny, dynamisk och attraktiv stadsdel som blir Stockholms motsvarighet till New Yorks Meat Packing District eller Londons Kings Cross. Affären är Atrium Ljungbergs största någonsin och en nyckelsatsning i vår strategi att skapa hållbara och innovativa stadsmiljöer, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. 

Målsättningen med nya Slakthusområdet är att det ska bli en motor för Söderort. I stadsdelen adderas därför kontor för såväl stora, etablerade bolag som start-ups. 

Utöver arbetsplatser, restauranger och kultur adderas även bostäder till området med en mix av både bostadsrätter och hyresrätter i blandade lägenhetsstorlekar.