Paris anrika järnvägsstation Gare du Nord byggs ut

Så kommer nya Gare-du- Nord att se ut 2024. Foto: SNCF

Styrelsen för SNCF Mobilités möttes nyligen för att förhandla fram ett exklusivt projekt med koncernen CEETRUS (Immochan) för att kunna inleda utvidgningen av Paris järnvägsstation Gare du Nord.

Gare du Nord´s totala storlek kommer att tredubblas inför 2024- års olympiska spel som hålls i Paris.

Denis Valode har valts till den chef-arkitekt som ska leda denna stora ombyggnation, en operation som är minst lika stor som den som arkitekten Jacques Ignace Hittorff genomförde 1864.

Den nya avgångsterminalen kommer att präglas av det kända så kallade haussmanska konceptet från 1800-talet med "passage parisien"; ett 18 meter högt och 300 meter brett galleri, som erbjuder en rad järnvägs-, intermodala och kommersiella tjänster.

Den mest symboliska omvandlingen är anpassningen av stationen för utveckling av moderna sportaktiviteter.

- Den nya Gare du Nord kommer också att ställa miljövänliga standarder, i form av offentliga grönområden och ekologisk energiproduktion. Ombyggnationen av stationen och dess konstruktion och användning genomförs enligt strikta miljöregler och standarder, meddelar SNCF.

Detta ambitiösa projekt leds av SNCF Gares & Connexions och struktureras på ett innovativt sätt för att säkerställa att den största stationen i Europa kommer att vara lättillgänglig, fungerande och redo för OS 2024.

Stileklekticism och 1800-talets stora intresse för nya typer av metallstrukturer (fackverksteknik) möts i denna byggnad.

De nio statyerna på fasaden personifierar de viktigaste europeiska städerna (London, Berlin, Amsterdam, Wien, Bryssel med flera) som järnvägen kör mot. På insidan står två rader med järnpelare som lyfter upp glastaket som spänner över 72 meter på 38 meters höjd. Två flyglar omringar huvudbyggnaden symmetriskt. På bottenvåningen finns en dorisk kolonnad, men dess elegans förtas av det skynke som sedan 1930 hänger framför det.

Källa: Global Rail Review