Innovativa uppdrag till drönarna

Foto: Vinnova

Kartläggning av växthusgaser, ny sökteknik vid lavinräddning och drönare som kan laddas i luften via kraftledningar och flyga långa uppdrag. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova i en ny satsning på framtidens drönare. Det handlar om utveckling av teknik och nya tjänster där drönare används, som kan ge både samhällsnytta och affärsmöjligheter.

Ett av projekten handlar om en effektiv metod för att med hjälp av drönare kartlägga växthusgasen metan i både industrilandskap och över stora ytor.

Ett annat av projekten ska ta fram en prototyp som kan laddas induktivt i luften via kraftledningars magnetfält. Något som ger möjlighet att flyga långa uppdrag och som kan användas för att genomföra inspektioner av kraftledningar.

Ett tredje exempel är ett projekt som ska utveckla drönarstödd sökteknik som kan användas av fjällräddare och räddningstjänst vid exempelvis lavinräddning.

- Satsningen syftar till att öka utvecklingstakten inom ett nytt innovationsområde där obemannade farkoster används. Det handlar främst om kombinationer av teknik- och tjänsteutveckling, men även aspekter som till exempel infrastruktur och regleringar berörs, säger Erik Borälv, som ansvarar för utlysningen på Vinnova.

Det är 23 projekt som får finansiering med sammanlagt 30 miljoner kronor. Projekten kommer delta i en demonstrationsdag där de nya lösningarna visas upp. Flygdagen hålls preliminärt i maj 2019.
Källa: Vinnova