Vega station växer fram

När Vega station står klar våren 2019, beräknas drygt 4 000 resenärer stiga på tåget vid denna station. Restiden till Stockholms Central är beräknad till 25 minuter. I och med Vega station kommer Haninge vara den kommun i Stockholms län som tillsammans med Stockholms stad har hela sju pendeltågsstationer inom sina domäner. Illustration: Trafikverket

Projektet att uppföra en ny pendeltågsstation på Nynäsbanan, som löper mellan Stockholm och Nynäshamn, håller nu på för fullt. Kring den nya stationen, Vega, växer också en helt ny stadsdel fram i norra Haninge kommun. April 2019 ska den nya stationen stå klar. Nyligen höll Trafikverket tillsammans med Haninge kommun ett öppet hus, där de besökande informerades om projektet. Det rapporterar Trafikverket på projektets webbplats.

Vega, strax söder om Länna, ligger mellan pendeltågsstationerna Skogås i norr och Handen i söder och är idag ett relativt glest befolkat område, dominerat av villor och fritidshus. Orten har tidigare haft en järnvägsstation, men som lades ner 1973, i samband med att reguljär pendeltågstrafik inleddes på Nynäsbanan. Vega ses som ett stort utvecklingsområde för Haninge kommun. Här växer nu en ny stadsdel fram, med arbetsplatser, service och bostäder för cirka 10 000 invånare. Förutom den nya pendeltågstationen bygger även Trafikverket en ny trafikplats på väg 73 och ombyggnad av trafikplatsen vid Handen.

Informationskvällen inleddes med att Gunnar Hammar från Trafikverket hälsade alla välkomna och en film om Vegastaden visades. Efter filmen pratade stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson om målbilden för Vega innan projektledare för Vega stadsdel, Alex Barsati från Haninge kommun bland annat berättade om pågående lägenhetsbyggen.

Trafikverkets Jan-Erik Gunnestedt, projektledare för Trafikplats Vega och Handen tog sedan vid och berättade om nuläget för de två trafikplatserna och när han berättade om den eventuellt tidigarelagda öppningen av den norrgående avfarten vid Vega, märktes det att många blev glada. Gunnar Hammar som är projektledare för den nya pendeltågstationen berättade lite kuriosa om gamla Vega hållplats som lades ner år 1973 innan han fortsatte att informera om Vega pendeltågstation som planeras vara klar den 1 april 2019.

Trafikförvaltningen avslutade med att berätta om hur de planerar med pendeltåg och bussar så snart den nya stationen är klar. Innan Gunnar Hammar avslutade mötet uppkom det generella frågor som besvarades av ansvarig aktör. Efter en timme avslutades informationen och de som närvarande vid det öppna huset fick möjlighet att ställa frågor till de ansvariga aktörerna vid uppställda informationsbord.
Källa: Trafikverket