Eneroth: ”Det finns förutsättningar att färdigställa nya stambanor till 2040-2045”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Jann Lipka / Regeringskansliet

Nu bjuder regeringspartierna in allianspartierna och Vänsterpartiet in till samtal för att kunna realisera nya svenska stambanor anpassade för höghastighetståg. Enligt regeringsförslaget ska de nya stambanorna stå färdiga 2040-2045 och allianspartierna och Vänsterpartiet skall nu ta ställning till det kostnadstak som har föreslagits. ”Bedömningen är att det finns förutsättningar att färdigställa nya stambanor till 2040-2045, säger infrastrukturminister” Tomas Eneroth (S) till SVT Nyheter.

Enligt SVT Nyheter så har Socialdemokraterna och Miljöpartiet nått en kompromiss i såväl utbyggnadstakten som i finansieringsfrågan. Tidsplanen skjuts upp fem till tio år jämfört med Sverigeförhandlingens förslag om att de nya stambanorna skulle vara klara 2035.

Enligt SVT Nyheter sätts även ett kostnadstak för projektet, vilket blir lägre än de 230 miljarder Trafikverket tidigare satt totalkostnaden till.
Tomas Eneroth (S) är också noga med att understryka att projektet oavsett finansieringsform håller sig inom det statsfinansiella ramverket

– Vare sig vi pratar lån, gröna obligationer eller anslagsfinansiering har vi att förhålla oss till det statsfinansiella ramverket, säger han till SVT Nyheter.