"Helsingfors nya metrosträcka uppfyller förväntningarna"

Kampens metrostation i Helsingfors centrum. Foto: Wikipedia: kredit: Kallerna

Den nya metrosträckan från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo, den så kallade Västmetron, har varit så populär som förutspått, säger Marko Vihervuori vid Helsingforsregionens trafik HRT, till nyhetsbyrån FNB.

Också minskningen på busslinjerna har varit som man förväntat.

– Antalet passagerare på regionlinjerna i Esbo och Kyrkslätt har minskat med 28 procent, på Drumsölinjerna är nedgången 39 procent under vardagarna, säger Vihervuori, till FNB.

På bussbolaget Pohjola Liikenne, som kör turer från bland annat Kyrkslätt till Helsingfors centrum via Esbo, är man rätt så ense med Vihervuori.

– Vi räknar med att ungefär 10-15 procent av passagerarna som ska till Kampen stiger nu av i Mattby och byter till metron.

Både Vihervuori och Alanko säger att passagerarmängderna i den interna trafiken i Esbo är rätt så oförändrade.

Omkring 50 000 passagerare reser via de nya metrostationerna på vardagarna.

Vihervuori känner inte till att det skulle ha förkommit några speciella tekniska problem.

– Inget sådant som skulle ha berott på västmetron.

I årsskiftet läggs busstrafiken i Esbo om nästan helt och hållet i och med att matartrafiken kör i gång den 3 januari.

Vihervuori vill inte komma med några spådomar om passagerarantalet i matartrafiken, men gissar att passagerarna kommer att vara många. Alanko väntar sig också förändringar.

– På lång sikt ökar det här kollektivtrafikens popularitet.

Alanko säger att bolaget blir tvunget att dra bort ett tiotal bussar med förare från trafiken men att det inte kommer att svida.

– Vi har vetat vad som komma skall, och vi har just gått igenom nästan två år av mer trafik än planerat.

Källa: FNB