Danskt test: Regnigt väder skapar problem för autonoma fordon

Bilarna får information om vägen genom att identifiera sensorremsorna och eventuella hinder längs vägsträckan, men processen försvåras när vägbanan blir våt. Foto: Tesla

Ett nytt test, som genomfördes nyligen i Danmark visar att självkörande fordon har svårt att ”avläsa” sensorerna på vägen i blött väder. Det finns emellertid en stor skillnad i bilarnas förmåga, säger danska Vägdirektoratet i ett pressmeddelande.

- Självkörande bilar kan få det svårt under regnigt väder. Detta indikerar ett nytt test. Bilarna får information om vägen genom att identifiera sensorremsorna och eventuella hinder längs vägsträckan, men processen försvåras när vägbanan blir våt.

Vägdirektoratet testade fyra delvis autonoma fordon på ett 250 kilometer långt motorvägsavsnitt under nattetid. Resultaten presenterades nyligen vid ett informationsmöte av danska Vägdirektoratets avdelningschef Andreas Egense.

- När vägen var torr kunde bilarna identifiera i genomsnitt 99,5 procent av sensorerna och hinder på och runt vägen. Det var ett överraskande positivt resultat när man tänker att bilar i dagsljus med ett liknande test förra året "bara" lyckades läsa 98 procent av liknande barriärer, säger Egense.

Men allt efter att vägen blev våt blev bilarnas prestation mindre imponerande. De klarade av att identifiera vägen och dess beskaffenhet endast till 85 procent.

- Danska Vägdirektoratet använder testresultaten för att kunna inleda en dialog med bilhandlare om möjligheterna att förbättra samspelet mellan teknik och vägar, säger Andreas Egense enligt danska Vägdirektoratets pressmeddelande.

Det framkom också uppmuntrande detaljer när det gäller körning i blött väder. En av de fyra bilarna kunde läsa 100 procent av de blöta vägarna på den 250 kilometer långa sträckan. Medelvärdet drogs ner av en av bilarna, som bara lyckades med att läsa av 68,5 procent av vägsträckan.

- Vårt test visar att det finns en stor skillnad när det gäller bilarnas förmåga att läsa vägbanans sensorremsor under regniga förhållanden. Men det visar också att det finns redan teknologi som kan läsa 100 procent av remsorna, även om vägarna är våta, säger Andreas Egense.

Därför finns det enligt Andreas Egense också stor potential att resultaten kan förbättras avsevärt om biltillverkarna lär sig av varandra och använder den bästa befintliga tekniken.

Källa: Danska Vägdirektoratet