Gästartikel - ny metod förhindrar legionella i kyltorn

Kyltorn, Foto: Waren International
Legionella, Foto: iStock
Anders Larsson (Gästskribent). Foto: K. Bohlin

Skulle du önska att din granne spred bakterier som du kan dö av? Eller skulle du vilja att samma granne släppte ut bakteriedödande kemikalier som påverkar vår natur? 2018 avled fyra personer i Kista som följd av spridning av legionella från ett kyltorn.

Legionella sprids idag via kyltorn på grund av att behandling mot legionella helt saknas eller att den sker på fel sätt. Legionella är en bakterie som finns i små mängder i sötvatten och kommer in i kyltornet vid påfyllning av matarvatten. När bakterien får fäste på väggarna i ett kyltorn förökar den  sig och bildar biofilm. Legionellabakterier sprids sen till kringliggande områden av kyltornens fläktar. Smittan ger symptom som liknar lunginflammation.

Att spridningen av legionella kan ske på det här viset beror på att det inte finns någon kontroll på ägare till kyltorn eller var kyltornen är placerade. Det finns inga myndighetskrav på att anmäla att man har ett kyltorn.  Många utför ingen behandling av sina kyltorn, då man saknar kunskap om riskerna och för att det inte finns något regelverk som ställer krav på att skydda omgivningen.

Traditionellt har kyltorn behandlats med flera produkter samtidigt. Ofta används två biocider för att bakterier - främst legionella - inte ska bli immuna samt ytterligare ett medel för att förhindra beläggningar i kyltornen. Det är en effektiv metod att skydda dem som bor och arbetar runt omkring,  men har tyvärr även ett par nackdelar: Vårmiljö påverkas av biocidutsläppen från de behandlade kyltornen. Dessutom doseras biociderna vid behandlingen stötvis i tidsintervaller, vilket i många fall ändå ger en förekomst av legionella, då behandlingskurvan liknar en berg- och dalbana. Skulle dessutom exempelvis en pump sluta fungera och kontroller inte sker tillräckligt ofta, så återuppstår spridningen och medföljande risker.

Men tekniken går framåt. Sen ett antal år finns en behandlingstyp där inga biocider används. Den klarar att hålla både legionella och andra typer av bakterier borta. Denna teknik förändrar  ytspänningen och förhindrar då legionella att få fäste och föröka sig. Bakterien avlägsnas när matarvattnet i kyltornet löpande byts ut och förekomsten av legionella hålls konstant på en mycket låg nivå. Dessutom hålls beläggningar borta med samma produkt. Behandlingstekniken, som kan kombineras med styrutrustning som övervakas på distans via exempelvis mobilen, gör att man helt  eliminerar risken att utsätta andra för skada. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad är en självklarhet. Det finns idag teknik som gör det väldigt enkelt för kyltornsägare att behandla sitt kyltorn så att inte andra tar skada av det. Att använda sig av den senaste tekniken gör alla på bättre humör - miljö, grannar och verksamhet. Arbeta med miljön i fokus - det känns bättre så.

Källa: Waren International