5,5 miljoner ton bergmassor fraktas ut från Förbifart Stockholm

Foto: Continental

För att möjliggöra en kontinuerlig tillväxt av staden och för att göra vardagen lättare för invånarna, för att minska trafikstockningar och förbättra luftkvaliteten, byggs den nya 21 kilometer långa motorvägsförbindelsen, Förbifart Stockholm, i utkanten av huvudstaden. Av dessa går mer än 18 kilometer ner till 80 meter djupt under jord och korsar under Sveriges tredje största sjö, Mälaren, vid tre ställen. Efter den planerade öppningen 2026 förväntas upp till 11 000 fordon per timme eller 145 000 fordon per dag kunna köra genom de två separata tunnelrören i tre filer per riktning.

Det skulle vara lättare att bygga ovanjordiska spår och broar. Men Sverige är ledande inom hållbar samhällsplanering och fokuserar på att bevara miljön. Ett tunnelbygge är därför det bästa tillvägagångssättet. Det uttalade målet för näringsdepartementet är också att genomföra hela projektet med så litet CO2-avtryck som möjligt.

När megatunnlar som de i Förbifart-projektet byggs, skapas tonvis med bergmassor. Ett antal transportörsystem för bort de utgrävda massorna till de tre tillfälliga hamnar som uppförts för projektet. Bergmassorna transporteras sjövägen från byggarbetsplatsen i Stockholm till Jehanders anläggning i Löten. Jämfört med lastbilsflottor visade sig fraktfartyg vara ett mycket effektivare transportalternativ. Fartygen kan frakta 1 500 till 3 000 ton bergmassa per tur, medan lastbilar bara har plats för 35 ton. Varje dag ankommer upp till fyra fullastade fartyg till Jehanders hamn.

En stor del av bergmassorna återanvänds bland annat i betong för vägbyggnad eller i bostads- eller affärsbyggnader i Stockholm eller närområdet. Därför måste bergmassorna först tvättas, krossas och behandlas i Jehanders anläggning. Företaget driver sex strategiskt belägna täkter i Stockholmsregionen. Detta är inte förvånande, eftersom den växande staden behöver en sak framförallt: byggmaterial.

– Här, i Löten, går våra textiltransportband just nu på högvarv på grund av det stora byggprojektet Förbifart, säger Daniel Grimes från Continental.

– De har visat sig vara extremt pålitliga i ett flertal projekt med byggmaterialföretaget HeidelbergCement och dess dotterbolag i Sverige, samt i projekt över hela världen.

Det kan Niclas Pettersson från Jehander intyga.

– Hittills har omkring sju procent av de totalt 5,5 miljoner ton bergmassor som förväntas komma från arbetet med tunneln anlänt. Continentals transportband ger inte bara hög kvalitet och hållbarhet, utan sörjer även för att anläggningarna fungerar friktionsfritt. Service spelar en lika viktig roll som högkvalitativa produkter och system i vårt mångåriga partnerskap.

Tätt nätverk för optimal service – och produkter för alla specialfall
Genom ett tätt nätverk finns Continental närvarande som lokal servicepartner och erbjuder sina kunder en helhetslösning – från teknisk rådgivning, omfattande planering och ingenjörsdriven utveckling till tillverkning, installation, idrifttagning, underhåll och övervakning av komplexa transportsystem samt transportbands- och komponentleveranser.

– Vi hjälper även till med att byta transportband eller kan vid behov vulkanisera eller reparera dem på plats via lokala samarbetspartner – dygnet runt. På så sätt ser vi till att anläggningarna alltid är igång. Det är denna kombination av kvalitetsprodukter, professionell kompetens, kundorientering och vår förståelse för kulturella förhållanden som gör oss framgångsrika här på marknaden,understryker Grimes.

Genom kompetent rådgivning, hjälp vid haverier och ett omfattande tjänsteutbud som täcker alla unika och speciella fall, uppfyller teknikkoncernen kraven på säkerhet och flexibilitet.

Dessutom har Continental rätt transportband för mycket skiftande byggprojekt. Transportband med stålvajrar är lämpliga för särskilt krävande transportuppgifter, platsbesparande våglistband är idealiska för utbyggnad av tunnelbanenät. De arbetar utan buller, vilket är särskilt viktigt i städer. Bulkgods kan transporteras vertikalt med lyfthöjder på 400 meter och kan transportera upp till 6 000 ton bergmassor per timme. I tunnlar kan fördelarna med transportband jämfört med lastbilar också utnyttjas helt. Till exempel behöver inga extra avgassystem installeras under arbetet i tunneln, eftersom Continentals system inte genererar några utsläpp.

I byggprojekt som Förbifarten, som till stor del går under jord, visar Sverige sin innovationsförmåga. Detta framgår också av Global Innovation Index från 2018. I rankingen ligger Sverige på tredje plats av totalt 126 ekonomier efter Schweiz och Nederländerna.

– För hela mitt team här i Sverige känns det stort att Continental bidrar till detta banbrytande jätteprojekt, säger Grimes.

Även vid ortdrivningen av tunneln klarar Continentals produkter uthållighetstestet. Stockholm byggdes på solitt berg och utgör en riktig utmaning för tunnelbyggare. Borriggar från Epiroc, en ledande produktivitetspartner inom Gruv-, Infrastruktur och Råmaterialindustrin, används för detta arbete eftersom de kan tränga igenom hårt berg vid borrning av spränghål.

För att få arbetet så kostnadseffektivt som möjligt, täcker de ett bergtvärsnitt på 100 kvadratmeter eller mer. Därför har borraggregaten upp till tre riggarmar, vilket leder till mycket hög belastning på däcken vid körning. Borriggarna är därför utrustade med DrillMaster-däck från Continental i originalkvalitet: Hög skärhållfasthet, bra grepp och stabilitet är helt enkelt avgörande för däck under dessa krävande arbetsförhållanden. Continentals DrillMaster med sin V.ply-konstruktion är det perfekta valet här: En särskilt skärtålig gummiblandning skyddar stommen i miljöer med nysprängt berg. Däckstommen är också utformad för dessa tunga laster och den innovativa sicksack-profilen ger maximalt grepp. Det gör det möjligt att bemästra stora lutningar och branter och kurvor på ett säkert sätt.