Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, feb, 17 2019
Senaste Nytt

Regeringen inrättar ett ITS-råd

Foto: Magnus Pajnert
Foto: Magnus Pajnert
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 jun 2010

Regeringen har beslutat att inrätta ett ITS-råd. Detta för att man säger sig vilja intensifiera arbetet med att nyttja intelligenta transportsystem och tjänster för att nå bättre säkerhet, effektivitet och miljö. – Det är viktigt att vi verkligen tillvaratar de möjligheter it ger för att klara de stora utmaningar som transportsystemet står inför. Det handlar bland annat om att underlätta resor och transporter med flera trafikslag och att uppfylla de krav som nollvisionen ställer på våra vägtransporter, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson, i en kommentar. Rådet består av representanter från bland annat näringsliv, myndigheter, gods- och persontransportörer och akademin. De ska arbeta nära Trafikverket som har ett samordningsansvar för genomförande av den trafikslagsövergripande ITS-handlingsplan som redovisades den 1 mars i år. Rådets ledamöter är: Lena Erixon, Stf Generaldirektör Trafikverket Mari-Louise Lundgren, Strateg Trafikverket Birger Höök, Direktör Transportstyrelsen Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA Ann-Catrine Zetterdahl, GeneraldirektörSjöfartsverket Christer Karlsson, Verkställande direktör ITS Sweden Göran Marby, Generaldirektör Post- och telestyrelsen Gunilla Glasare, Direktör SKL Charlotte Wärebom-Schultz, Verkställande direktör Svensk Kollektivtrafik Peter Värbrand, Professor Linköpings universitet Lars-Bertil Ekman, Trafikdirektör Göteborgs kommun Kent Lumsden, Professor Chalmers Samuel Henningsson, Verkställande direktör Netport Karlshamn Anette Scheibe, Verkställande direktör Kista Science City Jessica Levin, Head of Business Management Telia Charlotta Sund, Verkställande direktör Ericsson Lars-Göran Rosengren, Vice President Volvo AB Lena Klasén, Vice President Saab AB Thomas Ivarsson, Verkställande direktör Norden Logica Ingrid Eriksson, Politisk sakkunnig Näringsdepartementet Regeringskansliet Lars Darin, Departementssekr. Näringsdepartementet Regeringskansliet

Annons

Annons

Annons