Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, sep, 20 2018
Senaste Nytt

Kollektivtrafik

För drygt två år sedan presenterades några skisser över hur den nya färjan kan komma att se ut. Foto: Midway Alignment och Wärtsilä
För drygt två år sedan presenterades några skisser över hur den nya färjan kan komma att se ut. Foto: Midway Alignment och Wärtsilä

Klart med ny färja mellan Umeå och Vasa

Västerbottenskuriren skriver att finansieringen av en ny färja mellan Umeå och Vasa är klar.

– Jungfruturen blir någon gång i februari 2021, säger Bertil Hammarstedt, vd vid infrastrukturbolaget Inab.

VK skriver att kostnaden för den nya färjan beräknas till omkring en miljard kronor (115 miljoner euro). Förhoppningen var från början att svenska och finska staten skulle stå för en fjärdedel av kostnaden var och EU resten. Finland sade ja, men Sverige och EU sade nej.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...