Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, aug, 18 2017
Senaste Nytt

Digital kommunikation

Cyberattacker drabbar både kunder och distributionsföretag. Och det sker globalt.  Foto: HypnoArt
Cyberattacker drabbar både kunder och distributionsföretag. Och det sker globalt. Foto: HypnoArt

Smarta elnät är i hög grad utsatta för cyberattacker

Elförsörjningssystemen i världen moderniseras gradvis och omvandlas till smarta nät som använder sig av datorstyrd tvåvägskommunikation. Detta gör dem alltmer utsatta för cyberattacker.

I en nyligen publicerad artikel i Elseviers International Magazine om otillräckligt infrastrukturskydd, har Dr Sujeet Shenoi och hans kollegor från Tandy School of Computer Science vid University of Tulsa, USA, analyserat detta säkerhetsproblem. Deras rapport innehåller viktiga anvisningar om hur säkerheten för vår elförsörjning kan förbättras.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Fortsatt snabb bredbandsutbyggnad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen, PTS, två uppdrag för att tydliggöra nyttan av bredbandstjänster för hushåll, företag, kommunala och offentliga verksamheter.

– Regeringens mål är ett helt uppkopplat Sverige. Alla delar av samhället behöver använda de möjligheter digitaliseringen innebär. För att lyckas med det måste såväl marknaden och det offentliga som enskilda individer fortsätta investera. Om alla är med kommer bredbandsutbyggnaden gå snabbare och vara mer effektiv, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Ingen EU-gräns för fri roaming

Nya bud från EU-kommissionen

EU kommer inte att införa någon gräns för den fria så kallade roamingen. Det meddelar EU-kommissione...