Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, okt, 17 2018
Senaste Nytt

Digital kommunikation

Foto: EIB
Foto: EIB

EIB stöder svenskt höghastighetsinternet

Europeiska investeringsbanken (EIB) stöder utbyggnaden av det svenska fibernätet i städer och på landsbygden med 125 miljoner euro i form av lånefinansiering under de kommande fyra åren.  Det framgår av ett pressutskick från Europeiska kommissionen. 

Transaktionen med IP-Only, landets största oberoende fiberoperatör, möjliggjordes genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) . EFSI är den centrala pelaren i investeringsplanen för Europa som grundades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Annons

Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll.

– Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.
Med införandet av sensorer på järnvägens infrastruktur så skapas möjligheter till att förändra både arbetssätt och affärsmodeller. Det gör det i sin tur möjligt att tackla problemen med eftersatt underhåll. – Banbrytande förändringar kan skapas genom att beställarna ställer nya krav som skapar incitament för leverantörerna att förändra sina affärsmodeller, säger produktutvecklaren Björn Lundwall.

Järnväg 4.0 löser underhållsbristen

Sensorer på infrastrukturen är redan verklighet. Snart kommer de att förändra järnvägsbranschen i...