Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 29 2017
Senaste Nytt

Digital kommunikation

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Fortsatt snabb bredbandsutbyggnad

Regeringen ger Post- och telestyrelsen, PTS, två uppdrag för att tydliggöra nyttan av bredbandstjänster för hushåll, företag, kommunala och offentliga verksamheter.

– Regeringens mål är ett helt uppkopplat Sverige. Alla delar av samhället behöver använda de möjligheter digitaliseringen innebär. För att lyckas med det måste såväl marknaden och det offentliga som enskilda individer fortsätta investera. Om alla är med kommer bredbandsutbyggnaden gå snabbare och vara mer effektiv, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Karta: Norwegian petroleum
Karta: Norwegian petroleum

TC Connect tar ramavtal med Statoil

TC Connect har tecknat ett nytt ramavtal med Statoil om leverans av TETRA-lösningar till den flytande plattformen, FPSO, på Johan Castberg-oljefältet. TC Connect kommer att leverera en komplett TETRA-lösning för både explosionsfarliga och säkra områden samt infrastruktur som säkerställer att det finns radiotäckning på hela plattformen. Avtalet inkluderar produktleveranser och implementeringstjänster och är ett av TC Connects största ramavtal hittills i år.