Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

En av Förbifartens tunnelmynningar klar

Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 05 jul 2019

En av Förbifartens största tunnelmynningar - den norra entrén till Akallatunneln - är färdigbyggd.  I väntan på att det så kallade ”påslaget” ska besiktigas visades tunnelmynningen för media.

De framsprängda tunnelvalven är bara synliga en kort tid innan de byggs ihop med en anslutande betongtunnel. Speciellt med valven är att de är bredare än de är höga – det ena är 29 meter brett och 15 meter högt, det andra valvet är 26 meter brett och 13 meter högt.

Bergtäkten ovanför valven är också ovanligt grund, bara nio meter från tunneltak till markyta på sina ställen - vilket medfört att man fått stabilisera berget med ett stort antal bergbultar.

Akallatunneln drivs nu fram från andra sidan och ett genomslag väntas vid årsskiftet 2019-20.

– De är 160 meter bort nu, säger Beatriz Martinez, byggledare på Trafikverket, som tydligt märker vibrationer från tunnelarbetet på andra sidan.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att färdigställa betongtunnlar på plats i det öppna tunnelschaktet. Det engagerar ett hundratal arbetare från en turkisk entreprenör.
Lär mer om arbetet med Förbifart Stockholm i nästa nummer av Nordisk Infrastruktur.

Text: Simon Matthis

Annons

Annons

Annons