Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Ökar kunskapen om förorenade sediment

Segeringen satsar 20 miljoner kronor på att hantera förorenade sediment. Arkivbild
Segeringen satsar 20 miljoner kronor på att hantera förorenade sediment. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 04 jul 2019

Regeringen ger myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram bättre kunskap för att hantera förorenade sediment i landets sjöar och kustområden. Det har länge funnits en föreställning om att föroreningar som hamnar i sediment på havsbotten stannar där utan fara för människors hälsa och miljö. Det stämmer inte, utan miljögifter i sediment sprids ofta till omgivande vattenmiljö och behöver därför åtgärdas.

Regeringen ger därför Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att genomföra insatser för bättre kunskap om utbredningen av förorenade sedimentområden, risken för att miljögifter sprids och vilka åtgärdsalternativ som lämpar sig bäst. Uppdraget ska göra det möjligt för myndigheterna att ta fram en långsiktig nationell prioriteringsplan för att genomföra kostnadseffektiva åtgärder. När det gäller förorenade områden på land finns sedan många år ett väletablerat arbetssätt för att inventera, undersöka och efterbehandla de områden som innebär störst risk.

– Vi ligger långt efter i arbetet med förorenade sediment jämfört med arbetet med förorenade områden på land. Som ett led i regeringens satsning på rent hav behövs det mer kunskap och samverkan för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Naturvårdsverket kommer vara projektledare och ha en samordnande roll i arbetet med uppdraget, som kommer att pågå till januari 2022. Myndigheterna får använda 5 miljoner kronor 2019 för att arbeta med uppdraget. För åren 2020–2021 beräknar regeringen att avsätta ytterligare medel. I budgetpropositionen för 2018 satsade regeringen 80 miljoner kronor per år 2018-2020 på insatser för att hantera förorenade sediment som en del av satsningen för rent hav. I vårpropositionen 2019 förstärkte regeringen arbetet med ytterligare 20 miljoner kronor.

Annons

Annons

Annons