Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Renat avloppsvatten ersätter dricksvatten i industrin

Sjölunda avloppsreningsverk, Norra hamnen i Malmö. Foto: VA  Syd
Sjölunda avloppsreningsverk, Norra hamnen i Malmö. Foto: VA Syd
Publicerad av
Peter Höök - 03 jul 2019

Idag används mycket dricksvatten i industrier och verksamheter där det egentligen inte krävs vatten av prima dricksvattenkvalitet. Till exempel för kylning, uppvärmning, bevattning och påfyllning av dammar, för tvätt av fordon och till och med till processen att rena avloppsvatten. En färsk kartläggning som VA SYD har gjort tillsammans med sju andra VA-organisationer, visar på stora möjligheter med att byta ut dricksvatten till renat avloppsvatten.

– Det är inte hållbart att använda dricksvatten, vårt mest värdefulla livsmedel, till exempelvis spolning och bevattning och det vill vi ändra på, säger Kerstin Hoyer, projektledare på VA SYD,

Resultatet från studien visar generellt på ett positivt intresse hos de tillfrågade och det finns stora likheter mellan verksamheternas krav på vattnet för olika användningsområden. Det vill säga en och samma vattenkvalitet skulle kunna fungera för flera ändamål. För till exempel bevattning och spolning gäller samma krav på att det ska vara rent från fast smuts och fritt från farliga bakterier.

– Det är komplext men vi tror vi kan göra verklighet av återanvändning av avloppsvatten i Malmö inom 2-3 år. Ett rimligt första steg kan vara att erbjuda tillräcklig vattenkvalitet för spolning och bevattning, säger Kerstin Hoyer.

Att kunna skapa olika vattenkvaliteter till flera olika användningsområden ligger redan i planeringen nu när Sjölunda avloppsreningsverk ska byggas ut och förväntas vara klart till 2028 då en toppmodern reningsteknik ska införas. Då ska verket också vara självförsörjande vad gäller vattenförbrukningen. Satsningen på att kunna återanvända renat avloppsvatten har direkt koppling till ett av VA SYDs mål om att ”Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025”.

Annons

Annons

Annons