Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Stor ekodukt planeras över Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverkets skiss över den planerade ekodukten
Trafikverkets skiss över den planerade ekodukten
Publicerad av
Peter Höök - 02 jul 2019

För att skapa en bra miljö för både djur och växter planerar vi att bygga en av Sveriges största ekodukter över Tvärförbindelse Södertörn.

– Vi ska bygga en väg i ett naturkänsligt område. Då är extra viktigt att vi skapar hållbara lösningar för alla, oavsett om det handlar om människor eller djur och växter, säger Ulrica Nilsson, projektchef för Tvärförbindelse Södertörn.

På bron skapas ett naturlandskap som liknar omgivningarna - områden med buskar, träd och till exempel stenpartier för kräldjur. Upplevelsen av landskapet ska inte brytas, trots att man passerar på en bro över en väg med mycket trafik på.

Ekodukten som planeras över Tvärförbindelse Södertörn kommer att ligga i anslutning till Flottsbro friluftsområde och naturreservatet Gömmaren. Bron över vägen blir cirka 90 meter lång och upp till 60 meter bred med en gång- och cykelväg längst ut på ena sidan. Att den är så bred beror på att stora djur, som älgar, ska vilja passera. Det kommer inte att vara förbjudet för människor att gå över ekodukten men bron kommer att anpassas för djuren och växterna.

Längs hela Tvärförbindelse Södertörn kommer också ett antal andra djurpassager att byggas. Detta för att vägen inte ska skapa en barriär för att djuren fritt ska kunna röra sig i området. Vid en passage under vägen vid Rudans naturreservat kommer också Sörmlandsleden att passera.

– För oss som jobbar med miljöfrågor har det varit viktigt att skapa bättre möjligheter för djur att röra sig fritt i området än de har idag. Det blir dessutom en säkrare miljö för alla trafikanter när risken för viltolyckor minskar, säger Annika Cala, miljöspecialist på Trafikverket.

Annons

Annons

Annons