Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

De bygger nya avloppstunneln mellan Bromma och Sicklaanläggningen

Bild: Stockholm Vatten och Avfall.
Bild: Stockholm Vatten och Avfall.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 jun 2019

Nu är upphandlingen klar för den nya avloppstunneln som Stockholm Vatten och Avfall ska bygga mellan Bromma och Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Tunneln är uppdelad i två olika entreprenader. Veidekke bygger entreprenad ett och YIT entreprenad två. Arbetena planeras att komma igång i januari 2020.

Som en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening ska Stockholm Vatten och Avfall bygga en ny tunnel som leder avloppsvattnet från Bromma till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Den nya avloppstunneln blir totalt ca 14 kilometer lång och byggs 30-90 meter under marknivån. Tunneln kommer att byggas från flera håll samtidigt från sex kommande etableringar. När den nya tunneln är färdig stängs Bromma reningsverk.

Inom ramen för projektet Stockholm framtida avloppsrening byggs reningsverket Henriksdal ut samt uppgraderas med toppmodern ny reningsteknik, så kallad membranteknik. Henriksdal reningsverk består av två delar; en anläggning i Henriksdal och en under Hammarbybacken (Sicklaanläggningen).

Förändringar görs i båda anläggningarna och alla ombyggnadsarbeten utförs medan reningsverket är i drift.

Annons

Annons

Annons