Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Förbifart Stockholm fördyras och försenas

Förbifart Stockholm dras med förseningar. Bild: Trafikverket
Förbifart Stockholm dras med förseningar. Bild: Trafikverket
Publicerad av
Peter Höök - 25 jun 2019

Ett av de största infrastrukturprojekten i landet just nu drabbas åter igen av problem. Tidigare har politiska beslut påverkat byggtakten och nu senast så har Trafikverket sagt upp entreprenören Lovön Samverkan, LSAB, vilket har lett till mångmiljonkrav från det italienska ägarföretaget.

Orsaken till att Trafikverket river upp kontraktet är arbetsmiljöbrister och långsam takt i arbetet med Förbifart Stockholm. Nu inleder Trafikverket en ny upphandling vilket innebär att projektet kan försenas och bli dyrare. En ny entreprenör ska upphandlas under 2019.

Utsprängningen av tunneln under Lovön utgör nästan hälften av entreprenaden och LSAB har hittills bara utfört en liten del av det arbetet. Trafikverkets kostnader under stilleståndet för egen personal, byggledning och omkostnader ligger på cirka 3,5 miljoner kronor per månad. Uppdraget att utföra skyddsarbeten ovan och under jord på Lovöns tunnelentreprenader har tillfallit Videkke, som ska se till att inte tunneln förfaller tills dess en ny entreprenör har utsetts.

– På papperet kommer en ny entreprenör med all sannolikhet att vara dyrare än den vi har i dag, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm på Trafikverket till tidningen Di.

Ursprungligen var tidsschemat för att öppna den nya motorvägsleden år 2026. Bedömare menar att den tidtabellen är utsiktslös under rådande omständigheter.

Annons

Annons

Annons