Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Buller kostar Göteborg miljardbelopp

Höga ljudnivåer kan orsaka både koncentrationssvårigheter, stress och sömnbrist. Foto: Peter Svensson
Höga ljudnivåer kan orsaka både koncentrationssvårigheter, stress och sömnbrist. Foto: Peter Svensson
Publicerad av
Peter Höök - 20 jun 2019

Fler göteborgare utsätts för höga ljudnivåer och den årliga samhällskostnaden som trafikbullret beräknas orsaka Göteborgssamhället i stort har ökat till cirka 1,5 miljarder kronor. Det visar de senaste beräkningarna som grundar sig på miljöförvaltningens uppdaterade bullerkartläggning.

För fem år sedan utsattes cirka 110 000 göteborgare för trafikbuller som överstiger 55 dBA i ekvivalent ljudnivå vid sin bostad. I dag är den siffran cirka 135 000. Dessutom har samhällskostnaden som trafikbullret kostar Göteborgssamhället stigit från 1,2 till 1,5 miljarder kronor. Det visar miljöförvaltningens nya bullerkartläggning med data från 2018. Den senaste bullerkartläggningen gjordes 2015 med data från 2013.

– Kostnaderna för samhället handlar bland annat om sjukhusvistelse och arbetsfrånvaro på grund av negativa hälsoeffekter som i sin tur beror på trafikbullret. Den ökade kostnaden vi nu har sett visar hur viktigt det är att vi fortsätter jobba aktivt för att få ner stadens ljudnivåer, säger Belma Krslak, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Göteborgs Stad har sedan 2019 ett nytt åtgärdsprogram mot buller. Staden jobbar tillsammans med att förebygga omgivningsbuller vid bostäder, skolor, förskolor och parker-, natur- och rekreationsområden.

Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utrett hur stor nytta olika bullerdämpande åtgärder kan göra för ljudmiljön. Bland annat har man undersökt hur stor påverkan så kallade tysta däck, som redan finns på marknaden, beräknas ha på ljudmiljön – och effekten skulle vara stor.

– Vi skulle kunna bespara Göteborgssamhället en miljard kronor årligen om kommun, näringsliv och alla som trafikerar gatorna byter till tysta däck enligt nya beräkningar, säger Mikael Ögren på arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Annons

Annons

Annons