Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Regeringen: Sverige ska ha 50 procent effektivare energianvändning 2030

Beslutar första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. Arkivbild
Beslutar första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 14 jun 2019

Regeringen har beslutat om en skrivelse med den första kontrollstationen för energiöverenskommelsen. Skrivelsen grundar sig i ramöverenskommelsen om den svenska energipolitiken från 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Skrivelsen är avstämd i genomförandegruppen för energiöverenskommelsen där samtliga partier ingår.

Energiöverenskommelsen följs upp kontinuerligt av de fem partierna i den så kallade genomförandegruppen. Vart fjärde år ska även en kontrollstation genomföras med uppföljning av utvecklingen på elmarknaden och av de energipolitiska målen: 

  • Energipolitiken ska förena de tre grundpelarna försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.
  • Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
  • Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten.

I skrivelsen gör regeringen bl.a. bedömningen att det finns förutsättningar att nå målet om 100% förnybar elproduktion och att det fortfarande finns förutsättningar att nå målet om 50% effektivare energianvändning. Sammantaget har Sverige en elmarknad som fortfarande fungerar väl. Utvecklingen på alla tre områden behöver dock följas upp framöver. Nästa kontrollstation bör ske våren 2023.

Annons

Annons

Annons