Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Bräckvattenverket på södra Gotland klart att tas i bruk

Ska säkra dricksvattentillgången på en stor del av Gotland. Foto: Nybergs Entreprenad
Ska säkra dricksvattentillgången på en stor del av Gotland. Foto: Nybergs Entreprenad
Publicerad av
Peter Höök - 14 jun 2019

Det nya bräckvattenverket på södra Gotland är nu klart. Verket, som alltså avsaltar vatten från Östersjön, är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen. Region Gotland har genomfört projektet genom partnering med Nybergs Entreprenad och NCC Vatten och Miljöteknik.

– Detta är ett mycket, mycket viktigt bygg- och samhällsutvecklingsprojekt som kommer att säkra dricksvattentillgången på en stor del av ön, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Avsaltningsverket är norra Europas största och levererar dricksvatten i det kommunala nätet på södra Gotland samt så småningom även norrut på ön upp till Visby. Dricksvattnet som levereras till abonnenterna är ett blandvatten, det vill säga ett dricksvatten blandat av grundvatten och remineraliserat, avsaltat havsvatten. 

Dricksvattensituationen på Gotland - främst på södra ön - har i många år varit besvärlig. Under senare år har vattensituationen blivit så allvarlig, att nya bygglov för vatten- och avlopp inte kunnat beviljas. Därför är det nya verket oerhört viktig för öns framtid. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland och minska risken  för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.

– Att bräckvattenverket nu är igång skapar förutsättningar för att succesivt häva anslutningsstoppet till VA-nätet på södra ön vilket i sin tur bidrar till en positiv samhällsutveckling, förklarar Patric Ramberg, chef för teknikförvaltningen.

Intaget av råvatten till verket sker via en sjöförlagd intagsledning. Så har även gjorts vid vattenverk på östra Gotland, som var Sveriges första storskaliga bräckvattenverk när det invigdes 2016.

Dricksvattenproduktionen i dessa nya vattenverk baseras på omvänd osmos. Vattenverket på södra Gotland har kapacitet att producera 7 500 kubikmeter dricksvatten per dygn. Sjöledningen för att ta in råvatten kommer att gå cirka en kilometer ut från stranden för att få ett bra och tillräckligt kallt vatten. En mängd solpaneler har monterats på verkets tak, vilket minskar energiförbrukningen avsevärt. Det är 1500 kvadratmeter solpaneler med en effekt av effekt 151 kW.

Själva verket kostnadsberäknas till 240 miljoner kronor. Projektet går enligt budget.

Annons

Annons

Annons