Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Henriksdals reningsverk blir ett av världens modernaste

Sofia Andersson, utvecklingsingenjör visar hur det ser ut i grovreningen, där sådant som inte ska spolas ned i toaletten rensas bort med hjälp av galler. Foto: Robert Gabrielsson
Sofia Andersson, utvecklingsingenjör visar hur det ser ut i grovreningen, där sådant som inte ska spolas ned i toaletten rensas bort med hjälp av galler. Foto: Robert Gabrielsson
Sofia Andersson, utvecklingsingenjör Henriksdals reningsverk och Tobias Salomonsson, processingenjör Henriksdals reningsverk. Foto: Robert Gabrielsson
Sofia Andersson, utvecklingsingenjör Henriksdals reningsverk och Tobias Salomonsson, processingenjör Henriksdals reningsverk. Foto: Robert Gabrielsson
Stefan Rosengren, projektchef Stockholm Vatten och Avfall och Fredrik Åkesson, regionchef Suez. Foto: Robert Gabrielsson
Stefan Rosengren, projektchef Stockholm Vatten och Avfall och Fredrik Åkesson, regionchef Suez. Foto: Robert Gabrielsson
Ombyggnation av biolinje 1 i Henriksdal där de nya membrankassetterna ska installeras. Foto: Robert Gabrielsson
Ombyggnation av biolinje 1 i Henriksdal där de nya membrankassetterna ska installeras. Foto: Robert Gabrielsson
Sandfiltret och det sista steget i reningsprocessen. Vattnet silas genom 1,5 meter tjocka sandbäddar där partiklar avskiljs. Det här steget kommer inte att behövas i framtiden när MBR-tekniken är installerad. Det kommer dock finnas kvar som högflödesrening vid tillfällen då det regnar mycket och det inte finns kapacitet att ta in allt vatten i biosteget. Foto: Robert Gabrielsson
Sandfiltret och det sista steget i reningsprocessen. Vattnet silas genom 1,5 meter tjocka sandbäddar där partiklar avskiljs. Det här steget kommer inte att behövas i framtiden när MBR-tekniken är installerad. Det kommer dock finnas kvar som högflödesrening vid tillfällen då det regnar mycket och det inte finns kapacitet att ta in allt vatten i biosteget. Foto: Robert Gabrielsson
Tunneln sträcker sig 14 kilometer med ett varierat djup på 30 till 90 meter. Foto: Stockholm Vatten och Avfall
Tunneln sträcker sig 14 kilometer med ett varierat djup på 30 till 90 meter. Foto: Stockholm Vatten och Avfall
Publicerad av
Redaktionen - 12 jun 2019

Stockholms knakande tillväxt ger en hård belastning på stadens reningsverk. Mängden anslutna är över de nivåer som verken är dimensionerade för så utifrån några få alternativ beslutade man att modernisera och bygga ut Henriksdals reningsverk. En 14 kilometer lång tunnel byggs mellan Sickla och Bromma, Henriksdals två anläggningar byggs ut och därefter lägger man ner Bromma reningsverk.

 

Text: Robert Gabrielsson

 

Den växande befolkningen och ökade miljökrav är den primära orsaken till att anläggningarna i Henriksdal och Sickla moderniseras och tillsammans med den nya membrantekniken blir Henriksdals reningsverk ett av världens modernaste. Samtliga ombyggnationer kommer att ske medan verket är i drift.

– När allt står klart kommer vi ha en fördubblad kapacitet och det kommer att räcka en lång tid framöver, säger Stefan Rosengren, projektchef Stockholm Vatten och Avfall.

Projektets kostnad är beräknad till 9,2 miljarder och omfattar i stora drag byggnation av ny tunnel, modernisering av Henriksdals reningsverk samt nedläggning av Bromma reningsverk. Bromma reningsverk läggs ner eftersom man bedömer att det inte finns någon möjlighet att bygga ut det med den nya membrantekniken. Utvecklingen kommer att ge renare vatten till invånarna samt minska utsläppen i Östersjön som har stora problem med till exempel algblomning.

– Vi inför en barriär med 1008 membrankassetter i reningsverket. Merparten av de partiklar som vi inte vill ska följa med ut i Östersjön fastnar i membranen som till exempel mikroplaster. Eftersom Henriksdal är ett sådant pass stort reningsverk så kommer det bidra till att övergödningen i Östersjön minskar, säger Fredrik Åkesson, regionchef Suez och teknikleverantör av membranen.

 

Membran med en yta på 260 fotbollsplaner

 

Den nya membrantekniken består av spaghetti-liknande strån med mycket små porer som skiljer slammet från det renade avloppsvattnet där membranytan fångar upp de oönskade partiklarna. Systemet, som byggs upp av moduler, kommer att ha en sammanlagd yta på 1,6 miljoner kvadratmeter (260 fotbollsplaner) och ersätter slutsteget i den traditionella metoden med sedimentering. Membrankassetterna tar upp mindre plats vilket gör att all rening kan flyttas in i berget vid Henriksdal.

– Transporteringen av slam flyttas därmed in i berget och vi går från 6000 transporter per år genom bostadsområden till 0, säger Stefan Rosengren.

 

En ny tunnel byggs med konventionell teknik

 

Bygget av den 14 kilometer långa tunneln mellan Bromma och Sickla har en planerad byggstart tidigast sommaren 2019. Tunneln byggs från flera fronter från sex etableringsområden och djupet kommer att variera mellan 30 och 90 meter.

– Vissa sträckningar kommer att göras under befintliga tunnlar och vi har valt en sträckning som ska påverka miljön runtomkring så lite som möjligt. Sprängningarna görs med konventionell teknik, vilket innebär att vi spränger och förstärker. Tunneln blir som djupast under Mälaren, säger Stefan Rosengren.

Huvudtunneln har en area på 21 kvadratmeter och blir cirka 5 meter hög och 4,5 meter bred. Byggnationen av hela tunneln beräknas ta fyra år. De som bor i närheten av tunneln kommer uppleva viss störning under tiden som sprängningar genomförs. Man beräknar dock att en enskild person eller fastighet kan uppleva störningar som längst under tio veckors tid.

 

Beräknas vara klart 2029

 

Ombyggnation av de två anläggningarna och den nya tunneln beräknas vara klart till 2029. Under ombyggnationen kommer verksamheten att köras på som vanligt. Fram till dess ska bland annat 530 000 kubikmeter berg sprängas ur för Sicklaanläggningen under Hammarbybacken och forslas bort. Eftersom slamhanteringen dåmera kommer att ske inne i Henriksdalsberget skonas både invånare runt Sicklaanläggningen och skidåkarna i Hammarbybacken från illaluktande slam.

 

 

Fakta Tunnel:

 

Byggstart planerad till sommaren 2019.

 

14 kilometer lång och byggs mellan Sickla och Bromma.

 

Lutar 1 promille vilket innebär 1 meter per kilometer.

Huvudtunneln har en area på 21 kvadratmeter, höjd på 5 meter och bredd på 4,5 meter. Under Mälaren är passagen större.

Sprängningar och borrning kommer att ske vardagar mellan 07.00 och 22.00.

Djup mellan 30 och 90 meter. Som djupast under Mälaren.

Källa: Stockholm Vatten och Avfall

 

 

Fakta Membranteknik:

 

För att membranen ska hållas rena blåser man luft över dem. På det sättet får man bort slam och partiklar som fastnat.

I Henriksdals reningsverk omfattar membrankassetterna en yta på 1,6 miljoner kvadratmeter vilket gör det till världens största reningsverk med membranteknik.

Denna teknik kräver mindre utrymme och kan rena större mängder vatten än den konventionella tekniken.

Membranen renar mikroplaster och utrustar för framtida miljökrav som till exempel läkemedelsrensning.

 

Källa: Stockholm Vatten och Avfall

Annons

Annons

Annons