Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Håller koll på Sveriges vattenmiljö

Växtplankton är primärproducenter och utgör själva fundamentet i näringskedjan. Foto: HAV
Växtplankton är primärproducenter och utgör själva fundamentet i näringskedjan. Foto: HAV
Publicerad av
Peter Höök - 05 jun 2019

För första gången finns nu en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På webbplatsen sverigesvattenmiljö.se kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp eller ner.

Sveriges vattenmiljö är en digital utveckling av de tidigare tryckta rapporterna Havet och Sötvatten. Målet är att förmedla kunskap om tillståndet i Sveriges vatten, från källa till hav, på webben. Underlaget är resultaten från miljöövervakningen och aktuell vetenskap. Miljöövervakningen gör det möjligt att följa tillståndet i olika vattenmiljöer. I vissa fall liknar miljöproblemen varandra i olika typer av vatten, men i flera fall finns slående skillnader.

Denna första version av Sveriges vattenmiljö är resultatet av ett samverkansprojekt, där både universitet och myndigheter ingår. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket står för finansiering av miljöövervakningen. På uppdrag av HaV arbetar Havsmiljöinstitutet med metodutveckling, miljöanalys av salta vatten och redaktionellt arbete. Sveriges lantbruksuniversitet ansvarar för att samordna miljöanalys av sötvatten.

På webbplatsen finns fördjupningsartiklar om vattenmiljöer och hur de undersöks. Till exempel kan man följa med på en resa om vattnets kemi i Göta älv och se vad som händer från källa till hav.

Annons

Annons

Annons