Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 26 2019
Senaste Nytt

NSVA bygger nytt landmärke i Helsingborg

NSVA bygger nytt vattentorn i Helsingborg. Foto: NSVA
NSVA bygger nytt vattentorn i Helsingborg. Foto: NSVA
Publicerad av
Peter Höök - 31 maj 2019

För att säkra den framtida vattendistributionen byggs ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Det nya vattentornet placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen och blir ett nytt landmärke i staden. Den innovativa gestaltningen, framtagen av Wingårdh Arkitektkontor, för tankarna till en modern akvedukt.

Det nya vattentornet kommer att bli 40 meter högt och synas för alla som passerar på Österleden eller färdas på Filbornavägen österut. Vattentornet har formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet kommer att strömma genom ringen och skapar på så sätt en god omsättning av vattenvolymen. Utformningen av tornet är unik och storslagen, men på samma gång enkel och robust. Förslaget blir ett landmärke samtidigt som det skapar en plats för människor. Grönytan inne i ringen kommer att vara tillgänglig för allmänheten, vilket ger en spännande plats i Helsingborgs östra stadsdelar och i anslutning till rekreationsområdet Bruces skog. Förutom själva tornet ingår två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Invigning beräknas till sommaren 2020.

Det nya vattentornet är en del av ett större program för att trygga den framtida vattenförsörjningen och möjliggöra fortsatt expansion i regionen. NSVA har under de senaste åren gjort stora investeringar i form av två nya huvudvattenledningar mellan vattenverket Örbyverket och platsen där det nya vattentornet ska byggas, samt en ny ledning därifrån till det befintliga vattentornet på Fredriksdal och en ledning vidare norrut. Vattentornet på Fredriksdal, byggt 1962, kommer att fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Annons

Annons

Annons