Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jun, 26 2019
Senaste Nytt

Nybyggd fiskväg i Faxälven

Johan Tielman, miljöchef på Uniper Hydropower, leder idag invigningen av den andra av tre fiskvägar i övre Faxälven. Foto: Uniper
Johan Tielman, miljöchef på Uniper Hydropower, leder idag invigningen av den andra av tre fiskvägar i övre Faxälven. Foto: Uniper
Publicerad av
Peter Höök - 28 maj 2019

Nu inviger Uniper den andra av tre fiskvägar i övre Faxälven som tillsammans kommer att skapa 15 mil fria vandringsvägar i ett av de större reglerade vattendragen i Sverige. Fiskvägen binder ihop två delar av älven och erbjuder dessutom fungerande strömvattenbiotoper för en mångfald vattenlevande djur- och växtarter.

Elproduktion kontra miljövärden – en klassisk konflikt inom den storskaliga vattenkraften. Men med projektet i Faxälven har Uniper tillsammans med lokalsamhället visat att konflikten kan hanteras.

– Att öppna upp för så lång fri passage är smått unikt. Det här visar att det ibland med relativt enkla medel och till en rimlig kostnad går att förbättra miljön utan produktionsbortfall även i de hårt reglerade Norrlandsälvarna, säger Johan Tielman, miljöchef på Uniper.

Faxälven är ett biflöde till Ångermanälven, som står för 17 procent av den svenska vattenkraftproduktionen. Idén till omlöpet kom fram som ett lokalt initiativ 2010. Därefter har Uniper tillsammans med lokala intressenter jobbat med olika förslag på lösningar som vi nu ser förverkligas i den andra etappen av tre. Den första etappen en fiskväg i Norrströmmen som invigdes 2015. Den tredje fiskvägen, vid Ulriksfors, projekteras just nu och byggstart beräknas under 2020.

– Genomförandet av projektet har underlättats av den nationella strategin som är framtagen av Energimyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten. Om vi och myndigheterna har en gemensam målbild och kan sträva mot den, blir arbetet mycket enklare, säger Johan Tielman.

Åtgärderna som genomförts har krävt tillstånd från Miljödomstolen, där tillståndsprocesserna har löpt enligt tidplan.

– Vi kan summera en projekttid från idé till genomförande på sju, åtta år. Så här långt har det varit en smidig process där alla inblandade intressenter har bidragit och varit konstruktiva, avslutar Johan Tielman.

Annons

Annons

Annons