Mötesplatsen för dig inom trafik och samhällsutveckling, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Utför förstärkningsåtgärder på väg 394

Svevia förbättrar sträckan mellan Ullatti och Saarisuando. Foto: Svevia
Svevia förbättrar sträckan mellan Ullatti och Saarisuando. Foto: Svevia
Publicerad av
Peter Höök - 15 maj 2019

Efter sommaren kommer Svevia att påbörja uppdraget att utför förstärkningsåtgärder på sträckan mellan Ullatti och Saarisuando, väg 394. Sträckan som framförallt trafikeras av person och varutransporter till Gällivare behöver restaureras för att hålla långsiktigt. Den 33 kilometer långa vägsträckan har stora problem med tjäle och bärighet. Nu ska den åtgärdas för att förbättra säkerheten och framkomligheten.

– Det är tid, väder och trafiken som nöter ner vägar, så det här är en underhållsåtgärd som behöver utföras med jämna mellanrum. En väg behöver omsorg precis som de flesta tekniska konstruktioner. Den behöver skötas om, renoveras och förbättras för att den ska fungera på ett säkert sätt, säger Robert Nyhlén, Svevia

Projektet är uppdelat i två etapper och omfattar både urgrävning av vägen, förstärkning med armering och nytt bärlager samt ny asfalt.

– Vi vill undvika att störa semestertrafiken upp till Tornedalen och kommer därför att påbörja de större åtgärderna först efter sommaren. Vägen går genom glesbygd men alla berörda boende på sträckan kommer att informeras innan vi sätter igång.

Projektet som utförs i två etapper ska vara avslutat i september 2020. Kontraktet är värt cirka 50 miljoner kronor.

 

Annons

Annons

Annons